HP LOGISTICS – THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ CONTAINER

HP LOGISTICS – THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ CONTAINER Theo định nghĩa của hiệp hội vận tải quốc tế thì container là hệ thống vận chuyển hàng hóa đa phương thức sử dụng các container theo tiêu chuẩn ISO để có thể sắp xếp trên các tàu container, toa xe lửa, xe tải chuyên dụng. […]

Xem chi tiết