CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HP

Địa chỉ: SỐ 20, ĐƯỜNG 2.5 GAMUDA GARDEN, KHU ĐÔ THỊ GAMUDA, PHƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

Tel: +84.2873003663 - Fax: +84.8.394 10114

Email: info@hplogistics.com.vn