Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn: Quyết tâm thu vượt chỉ tiêu 293.000 tỷ đồng

(HQ Online)- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã nêu ra một số yêu cầu đối với các đơn vị trong ngành trong việc triển khai nhiệm vụ của ngành trong 6 tháng cuối năm. 

Đánh giá khái quát những kết quả đạt được trên một số nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục trưởng đã ghi nhận và biểu dương các đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng. Trong đó nhấn mạnh một số đơn vị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ giám sát hải quan, đi vào quản lý thực chất. Công tác chống thất thu và thu thuế đã đi vào quản lý chặt chẽ, bước đầu có kết quả tích cực; các khâu quản lý trước, trong và sau thông quan đã được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng để lực lượng hải quan chính quy và hiện đại hơn…

Bám sát các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra để triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị đánh giá được tình hình kinh tế thế giới sẽ tác động đến hoạt động quản lý hải quan trong thời gian tới, từ đó nâng cao năng lực dự đoán, dự báo.

Đưa ra ví dụ, Tổng cục trưởng yêu cầu với xu hướng phát triển thương mại điện tử và thực trạng tình hình buôn lậu, gian lận thương mại qua hình thức chuyển phát nhanh. “Ngành Hải quan cần đưa vào đề án nghiên cứu việc quản lý hải quan ở các chi cục chuyển phát nhanh với những hàng hóa mua bán điện tử, đưa vào những biện pháp quản lý để ngăn chặn và phòng ngừa hình thức gian lận này. Đây cũng là một thách thức đòi hỏi cơ quan Hải quan cần nâng cao hơn nữa năng lực quản lý”- Tổng cục trưởng nói.

Chỉ đạo về công tác thu NSNN, Tổng cục trưởng yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố bám sát các phương hướng nhiệm vụ để triển khai, quyết tâm thu vượt chỉ tiêu 293.000 tỷ đồng mà Bộ Tài chính giao. Trong đó, Tổng cục trưởng nhấn mạnh, chỉ tiêu thu này không còn là chỉ tiêu phấn đấu mà là chỉ tiêu bắt buộc ngành Hải quan phải đạt được.

Vì vậy, Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị chủ động và linh hoạt thực hiện các giải pháp thu NSNN, tăng cường công tác chống thất thu; trong đó, thực hiện nghiêm thu đúng, thu đủ, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK; không vì áp lực chỉ tiêu thu mà gây ảnh hưởng tới hoạt động XNK của DN. “Tổng cục Hải quan sẽ xử lý nghiêm những CBCC thừa hành có hành vi tiếp tay cho gian lận”, Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng về công tác xây dựng chính sách pháp luật, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn yêu cầu các đơn vị khi xây dựng chính sách phải có đề cương tập hợp những nội dung cốt lõi cần sửa, xin ý kiến nội bộ và hải quan các tỉnh thành phố phải có trách nhiệm tham gia ý kiến một cách chất lượng, đúng thời hạn.

Chỉ đạo về công tác triển khai các quy trình quản lý hải quan theo Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC, Tổng cục trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tăng cường thực hiện giám sát 3 cấp trong triển khai các quy trình này, phân công lãnh đạo Cục trực chỉ huy và xử lý tình huống ngay trên hệ thống quản lý.

Riêng về công tác tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng cho biết, trong 6 tháng cuối năm, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp bộ máy cấp chi cục, cấp cục theo các tiêu chí Bộ Tài chính đã ban hành, tổ chức bộ máy cấp tổ đội cũng sẽ được điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ theo chính sách và quy trình mới, thực hiện quản lý hải quan theo quy trình.

Vì vậy, Tổng cục trưởng yêu cầu lãnh đạo các Cục Hải quan cần quan tâm hơn tới công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, thực hiện luân chuyển CBCC phải đúng người, đúng việc, phù hợp với chuyên môn và yêu cầu quản lý. Sẽ xử lý cấp lãnh đạo nếu để xảy ra tình trạng luận chuyển không đúng người, đúng việc, gây ảnh hưởng tới hiệu quả quản lý hải quan.

Nguồn:baohaiquan