Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn: Đoàn kết, chủ động, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ 2019

(HQ Online)- Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Hải quan, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn khẳng định, Tổng cục Hải quan sẽ nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đổi mới để quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tổng cục trưởng khẳng định: Ngành Hải quan đạt được những kết quả xuất sắc trong năm 2018 là nhờ sự điều hành, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, sự nỗ lực của tất cả các đơn vị trong toàn ngành và của mỗi CBCC, viên chức…

Qua công tác triển khai các nhiệm vụ của năm 2018, ngành Hải quan cũng rút ra được những kinh nghiệm để tiếp tục vận dụng, thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Tổng cục trưởng đã hứa với Lãnh đạo Bộ Tài chính năm 2019 ngành Hải quan sẽ nỗ lực thu NSNN đạt 316.000 tỷ đồng (tăng 5% so với chỉ tiêu 300.500 tỷ đồng) và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện được mục tiêu này, ngành Hải quan sẽ điều hành công tác thu NSNN ngay từ những ngày đầu năm 2019 bằng chỉ thị để triển khai nhiệm vụ thu NSNN, các chỉ thị triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tiếp tục tạo thuận lợi thương mại, thực hiện tốt công tác chống thất thu ngân sách.

Trong công tác quản lý hải quan, năm 2019, bên cạnh quản lý hàng hóa và phương tiện, Tổng cục Hải quan sẽ đi sâu vào quản lý thực chất đối với DN liên quan đến hoạt động XNK.

Cùng với đó là tăng cường và kiện toàn hơn nữa hệ thống quản lý hải quan bằng công nghệ thông tin để vừa tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, vừa nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính chủ động cho cơ quan Hải quan, cũng như tính tự động của hệ thống để sớm cảnh báo các sai phạm có thể xảy ra. Triển khai chương trình tích hợp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho thông quan và quản lý hàng hóa, quản lý DN, giúp CBCC không phải tra cứu nhiều, tăng cường hơn tính kết nối và chia sẻ liên thông giữa các hệ thống quản lý.

Trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, ngành Hải quan sẽ tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm tình hình, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm, trọng tâm vào các mặt hàng cấm, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng…

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cũng nhấn mạnh: Để phục vụ cho 2 mục tiêu là tạo thuận lợi thương mại và quản lý hải quan thì công tác xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương là rất quan trọng.

Hiện Tổng cục Hải quan đã ban hành Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý vi phạm của công chức trong ngành Hải quan. Đây là lần đâu tiên Tổng cục Hải quan định danh trên 300 hành vi vi phạm; Quy chế quy định chi tiết từng hành vi vi phạm của công chức hải quan từ tư thế, tác phong, lễ tiết, văn hóa ứng xử đến các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan (khâu thông quan, kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro…). Từ đó, tùy theo tính chất mức độ, Quy chế cũng đã ra quy định chế tài xử lý đối với từng hành vi vi phạm tương ứng.

Ngành Hải quan cũng đang tiến hành sát hạch, đánh giá năng lực công chức theo mô tả chức năng việc làm để xác định rõ việc, rõ người…

Với tinh thần lấy kỷ cương để hoạt động sáng tạo, phát triển, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, vừa nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước về hải quan cũng như đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn khẳng định: Trong năm 2019 ngành Hải quan sẽ đoàn kết, phát huy tính chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nguồn:baohaiquan