Nhiều chuyển biến tích cực về kiểm tra chuyên ngành tại TP.HCM

(HQ Online)-Thực hiện Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”, Cục Hải quan TP.HCM đã chủ động phối hợp triển khai, đến nay đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Giảm 50% thời gian

Thực hiện Đề án “Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”, Cục Hải quan TP. HCM đã chủ động rà soát các thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra chuyên ngành (KTCN) nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp trung bình 50% thời gian so với trước đây và nâng cao hiệu quả công tác quản lý KTCN trong công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Cục Hải quan TP.HCM đã chủ động phối hợp các cơ quan chuyên ngành thành lập hai địa điểm KTCN tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái. 2 địa điểm này có số lượng tờ khai phát sinh hàng ngày rất lớn, trong đó số lượng tờ khai thuộc diện KTCN chiếm tỷ lệ không nhỏ, việc triển khai địa điểm KTCN tập trung tại đây đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, giảm chi phí đi lại, lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu nhập.

Cụ thể, việc đăng ký, lấy mẫu, kiểm tra và trả kết quả đối với một số trường hợp kiểm dịch thực vật giản đơn, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với quà biếu nhập khẩu được thực hiện ngay tại cửa khẩu; Tỷ lệ đăng ký và trả kết quả của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tại cảng Cái Lái là 100%, đã góp phần giảm được thời gian thông quan và chi phí đi lại cho người khai hải quan.

Cơ quan KTCN phối hợp với cơ quan Hải quan để thực hiện lấy mẫu đối với các lô hàng thuộc diện KTCN phải lấy mẫu tại cửa khẩu trên nguyên tắc xuất trình hàng hóa một lần, tránh trường hợp hàng hóa phải đưa vào đưa ra khỏi container nhiều lần làm mất thời gian, tăng chi phí do phải nâng hạ container, chi phí cho bốc xếp và xuất trình hàng hóa.

Cục Hải quan TP.HCM cùng với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và các cơ quan KTCN tại cảng Cát Lái đã ký Quy chế phối hợp lấy mẫu hàng tại cảng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của KTCN, giúp cho việc thông quan hàng hóa được chính xác thông qua việc lấy mẫu KTCN được thực hiện ngay tại cảng.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan TP. HCM đã chủ động tổ chức chuyên đề riêng về công tác KTCN trên địa bàn để ghi nhận những vướng mắc khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp và nghiên cứu những bất cập của văn bản hiện hành để tổng hợp báo cáo kiến nghị với các đoàn công tác của Trung ương khảo sát tại đơn vị.

Nhiều kiến nghị về KTCN

Với nhiều giải pháp triển khai tích cực, đến nay đã có nhiều thay đổi tích cực đối với một số quy định về KTCN. Cụ thể, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư liên tịch số 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN cho phép sử dụng bản fax hoặc file hình ảnh Thông báo kết quả KTCN để thông quan; Bộ Công Thương ban hành Thông tư 23/2016/TT-BCT hủy bỏ kiểm tra formaldehyde và amin thơm đối với sản phẩm dệt may.

Miễn kiểm tra an toàn thực phẩm đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu (Nghị quyết 103/NQ-CP của Chính phủ); Dán nhãn năng lượng thực hiện trước khi đưa hàng hóa ra lưu thông trên thị trường, không áp dụng đối với thiết bị nhập khẩu riêng lẻ, không nhằm mục đích thương mại, sử dụng kết quả đo kiểm hiệu suất năng lượng không thời hạn (Thông tư 36/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương).

Nhiều bộ đã ban hành Danh mục hàng hóa thuộc diện KTCN theo mã số HS. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 và Thông tư 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017, thay đổi phương thức kiểm tra chuyên ngành hàng hóa trước khi thông quan đối với một số mặt hàng.

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn hoạt động chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây.

Đặc biệt, mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ…

Tuy nhiên, KTCN vẫn còn nhiều bất cập, đề làm thay đổi căn bản phương thức KTCN đối với hàng hóa XK, NK, Cục Hải quan TP.HCM tiếp tục kiến nghị một số nội dung:

Chính phủ trình Quốc Hội cho phép xây dựng một luật để sửa đổi một số luật liên quan đến KTCN (điều chỉnh khoản 4 Điều 34 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; bổ sung Khoản 1 Điều 47 và Khoản 1 Điều 48 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật) theo hướng cho phép thực hiện nguyên tắc quản lý rủi ro, công nhận kết quả kiểm định lẫn nhau, kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa XNK có trọng tâm, trọng điểm.

Cơ quan quản lý KTCN cấp trên tăng cường bố trí các nguồn lực cho các đơn vị KTCN tại các cửa khẩu lớn của thành phố. Các cơ quan KTCN tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các bộ phận, nhân viên của mình nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để ra kết quả và cập nhật kết quả KTCN lên Cổng thông tin KTCN sớm nhất.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện các chương trình tin học phục vụ cho việc quản lý chuyên ngành, KTCN, kết nối vào Cổng thông tin một cửa quốc gia; phổ biến, tập huấn rộng rãi cho cộng đồng doanh nghiệp biết để tham gia sử dụng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc diện KTCN cần phải chủ động tìm hiểu thông tin liên quan đến những quy định về KTCN khi nhập khẩu để chuẩn bị trước khi đưa hàng về nước, hợp tác và tuân thủ nghiêm pháp luật về KTCN.

Nguồn:baohaiquan

Kiểm định Hải quan hỗ trợ tích cực về kiểm tra chuyên ngành

(HQ Online)- Hai năm sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 65/2015/QĐ-TTg nâng cấp Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK thành Cục Kiểm định Hải quan (ngày 5/2/2016), đến nay Cục Kiểm định Hải quan không chỉ cụ thể hóa sự hỗ trợ cho hoạt động XNK của DN mà còn giúp Tổng cục Hải quan nâng tầm công tác kiểm định, tham gia kiểm tra chuyên ngành (KTCN) để từng bước thay đổi và nâng cao công tác quản lý của cơ quan Hải quan.

Bắt nhịp yêu cầu của ngành

Theo dự thảo Đề án, Tổng cục Hải quan đề xuất 2 nhóm mặt hàng thí điểm: Thứ nhất, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (độc tố trong nông sản NK bao gồm kiểm tra hàm lượng kim loại nặng, một số dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các chỉ tiêu vi sinh trong hành tây, cà rốt, nho tươi, quả táo tươi, quả lê tươi, khoai tây, tỏi…). Thứ hai, kiểm tra chất lượng nhóm mặt hàng phân bón khoáng (phân bón khoáng và phân hóa học có chứa nitơ, phosphate, kali; phân bón khoáng hữu cơ và phân bón hữu cơ khoáng). Thời gian thực hiện thí điểm là 1 năm. Thời gian trả kết quả giảm 50% so với quy định hiện hành kể từ ngày lấy mẫu; hình thức trả kết quả thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết quả sẽ là căn cứ để thông quan hàng hoá.

Là phóng viên theo dõi hoạt động của đơn vị chuyên trách triển khai công tác kiểm định, tôi đã được chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của Cục Kiểm định trong thời gian qua. Trong đó, đặc biệt là sự ra đời của chi cục kiểm định hải quan, cho thấy việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm định Hải quan theo Quyết định số 1388/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quyết tâm đưa công tác kiểm định bắt nhịp nhanh vào quá trình phát triển của ngành Hải quan đã cơ bản hoàn thành.

Còn nhớ hơn 1 năm trước đây, nhiều đơn vị địa phương khó khăn trong việc gửi mẫu phân tích, còn DN phải chạy “ngược xuôi” để mong được tháo gỡ nút thắt trong công tác kiểm định, KTCN. Nhưng nay, với việc triển khai thêm 3 đơn vị trực thuộc, Cục Kiểm định Hải quan đã và đang khẳng định các bước đi theo định hướng để thực hiện và chuyên môn hóa công tác này trong tình hình mới, tạo điều kiện, giảm chi phí cho DN.

Và như quyết tâm đưa công tác KTCN đi vào thực chất, ngoài việc triển khai thêm 3 chi cục kiểm định mới: Chi cục Kiểm định Hải quan 1 (tại Hà Nội); Chi cục Kiểm định Hải quan 5 (tại Quảng Ninh); Chi cục Kiểm định Hải quan 6 (tại Lạng Sơn), Tổng cục Hải quan đã phê duyệt “Đề án phát triển Cục Kiểm định Hải quan giai đoạn 2017-2020”; Ban hành Quy chế Kiểm định, phân tích hàng hóa XNK; Cục Kiểm định Hải quan cũng đã hoàn thành việc xây dựng phòng thí nghiệm đạt chuẩn Vilas cho Chi cục Kiểm định Hải quan 2 tại Hải Phòng.

Hiện đã có 4/6 phòng thí nghiệm của Cục Kiểm định Hải quan được Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) của Bộ KH&CN cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2005 (VILAS). Riêng Chi cục Kiểm định Hải quan 4 còn được công nhận là tổ chức giám định theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17020:2012 (VIAS). Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT đã chỉ định Chi cục Kiểm định Hải quan 4 là tổ chức thử nghiệm phân bón hữu cơ, phân bón vô cơ góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa. Cục trưởng Cục Kiểm định Hải quan Đỗ Văn Quang khẳng định, Cục Kiểm định Hải quan đã được trang bị cơ bản về nhân lực và thiết bị để phục vụ tốt công tác nội ngành nói chung đủ năng lực để trực tiếp tham gia công tác KTCN đối với hàng hóa XNK.

“Đơn vị vừa được đầu tư 4 trạm kiểm định di động với trang thiết bị khá hiện đại có thể linh hoạt di chuyển và áp sát đến các khu vực cửa khẩu vùng biên giới để thực hiện kiểm tra chất lượng; lấy mẫu và tổ chức kiểm tra ngay tại hiện trường. Việc thành lập và đưa vào hoạt động thêm 3 Chi cục Kiểm định Hải quan mới; xây dựng và mở rộng các phép thử cho các phòng thí nghiệm đạt chuẩn VILAS tại cục và các chi cục; việc đầu tư trang thiết bị phân tích hóa lý, các phòng thí nghiệm vi sinh vật và 4 trạm kiểm định di động tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện công tác kiểm định, phân tích và công tác KTCN. Việc tiếp nhận, phân tích, đề xuất ban hành thông báo xác định trước mã số đã cơ bản đáp ứng quy định, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK”, ông Đỗ Văn Quang chia sẻ.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2017-2020, để có cơ sở pháp lý thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ trong công tác KTCN, cơ quan Hải quan phải được bộ quản lý chuyên ngành công nhận chỉ định hoặc ủy quyền để tham gia KTCN. Ông Đỗ Văn Quang cũng cho biết, đơn vị đang tham mưu trình Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép thí điểm KTCN đối với hàng hóa XNK tại cơ quan Hải quan. Đồng thời, các bộ, ngành phối hợp với Tổng cục Hải quan trong việc giao Cục Kiểm định Hải quan thực hiện xử lý các lô hàng XNK có kết quả kiểm tra không đạt các tiêu chí về tiêu chuẩn, chất lượng, kiểm dịch, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Có cơ chế thẩm định công nhận phòng thí nghiệm đạt năng lực tổ chức giám định theo chuyên ngành.

Mục tiêu phấn đấu

Có được những tín hiệu vui bước đầu về tiến độ trong việc hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép thí điểm KTCN đối với hàng hóa XNK tại cơ quan Hải quan, Cục trưởng Đỗ Văn Quang chia sẻ, Đề án “Thí điểm KTCN hàng hóa XNK tại cơ quan Hải quan” đưa ra giải pháp nhằm tạo thuận lợi trong thương mại hiện nay, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để cơ quan Hải quan tham gia vào công tác KTCN, theo kịp với xu thế của hải quan các nước tiên tiến trên thế giới. Bên cạnh đó, Đề án góp phần tạo thuận lợi hơn nữa cho DN, có thể rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa ngay tại cửa khẩu trên cơ sở có chọn lọc đối với một số mặt hàng đang là điểm “nóng” mà cộng đồng DN quan tâm, nhất là những mặt hàng có liên quan đến việc bảo vệ sản xuất trong nước và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.

Theo định hướng đó, trước mắt Cục Kiểm định Hải quan sẽ tham gia kiểm tra chất lượng đối với mặt hàng phân bón và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (xác định độc tố kim loại nặng, các chỉ tiêu vi sinh…) đối với một số nhóm mặt hàng nông sản tại các cửa khẩu trọng điểm. Cụ thể ở khu vực biên giới phía Bắc dự kiến tham gia kiểm tra tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn, cửa khẩu Lào Cai; khu vực miền Nam triển khai tại cửa khẩu cảng ở TP. Hồ Chí Minh.

Ông Đỗ Văn Quang nhấn mạnh, khi được giao thí điểm thực hiện KTCN tại cơ quan Hải quan ngoài việc khẳng định vai trò của phòng thí nghiệm hải quan hiện đại còn thúc đẩy các tổ chức kiểm nghiệm, thực hiện công khai, minh bạch trong công tác KTCN, góp phần tích cực, đẩy mạnh việc cải cách công tác KTCN. Bên cạnh đó, Đề án sẽ là tiền đề tạo cơ chế phối hợp trong công tác KTCN của cơ quan Hải quan và các cơ quan của các bộ quản lý chuyên ngành, tạo thuận lợi trong việc hiện đại hóa thủ tục hành chính.

Việc thí điểm KTCN tại cơ quan Hải quan trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro về KTCN đối với hàng hoá XNK, tương lai công tác này sẽ được xã hội hóa và cơ quan Hải quan chỉ thực hiện việc kiểm tra lại kết quả KTCN theo rủi ro nhằm phục vụ tốt nhất nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan trong thông quan hàng hóa. Với những lợi thế nêu trên, nếu được giao lực lượng kiểm định hải quan cùng tham gia công tác KTCN hàng hóa XNK sẽ đảm bảo mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, tập trung kiểm tra tại chỗ, rút ngắn được thời gian thông quan, giảm thiểu chi phí và tạo thuận lợi thương mại, ông Đỗ Văn Quang quả quyết.

Nguồn:baohaiquan