Hơn 1.700 doanh nghiệp ký thỏa thuận hợp tác với Hải quan Hải Phòng

(HQ Online)- Theo Cục Hải quan Hải Phòng, đến nay có hơn 1.700 doanh nghiệp làm thủ tục tại đơn vị tiến hành ký Biên bản thỏa thuận hợp tác tăng cường mối quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiêp.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm với chủ đề “Hải quan-Doanh nghiệp: Kết nối-Chia sẻ-Đồng hành” do Tổng cục Hải quan tổ chức ngày 21/6, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn đánh giá, việc ký thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp với Hải quan Hải Phòng là một trong những hành động cụ thể thể hiện sự đồng hành của cơ quan Hải quan với cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Biên bản thỏa thuận được ký kết giữa doanh nghiệp với Hải quan Hải Phòng, có 10 nội dung cam kết cụ thể giữa 2 bên.

Trong đó, Hải quan Hải Phòng có 5 cam kết cụ thể gồm: Có địa chỉ trang Web, đăng tải văn bản chế độ chính sách để doanh nghiệp cập nhật; Có Tổ giải quyết vướng mắc tư vấn, giải đáp chế độ chính sách ở hai cấp: cấp Chi cục và cấp Cục; Tiếp nhận thông tin phản ánh, kịp thời kiểm tra và xử lý mọi hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực và thông tin công khai cho doanh nghiệp; Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nhân viên làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp khi có nhu cầu đề nghị; Hỗ trợ doanh nghiệp kiến nghị xử lý kịp thời các vướng mắc về cơ chế, chính sách bất hợp lý với cấp có thẩm quyền.

5 nội dung cam kết của doanh nghiệp gồm:

Thứ nhất, cập nhật và nghiên cứu các quy định quản lý nội bộ trên đây của cơ quan Hải quan để giúp Cục Hải quan Hải phòng giám sát việc thực thi công vụ của CBCC trong quá trình làm thủ tục, đồng thời được thuận lợi trong quá trình xử lý vướng mắc phát sinh. Không thông đồng tiếp tay cho CBCC Hải quan nếu có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực. Kịp thời thông tin, phản ánh những hành vi gây khó khăn, tiêu cực của CBCC Hải quan với địa chỉ trách nhiệm cụ thể: Tên đơn vị, tên CBCC, hành vi gây phiền hà, tiêu cực.

Thứ hai, bố trí đội ngũ cán bộ, nhân viên có kiến thức pháp luật hải quan đi làm thủ tục.

Thứ ba, mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan phản ánh trực tiếp cho Chi cục trưởng Hải quan các cửa khẩu.

Thứ tư, các vướng mắc không được Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu giải quyết kịp thời, thỏa đáng, thông tin ngay cho lãnh đạo Cục Hải quan Hải phòng.

Thứ năm, trước khi tiến hành thủ tục, nếu còn vấn đề chưa rõ cần tư vấn giúp đỡ, doanh nghiệp liên quan Tổ giải quyết vướng mắc cấp của Hải quan Hải Phòng (Chi cục và cấp Cục).

Trước đó, vào ngày 7/5, tại Hội nghị “Bàn giải pháp tăng cường mối quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp năm 2018” do Cục Hải quan Hải Phòng tổ chức, đơn vị đã ký Biên bản thỏa thuận với đại diện một số doanh nghiệp lớn.

Sau đó, Cục tiếp tục chuyển Biên bản thỏa thuận đến các doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục tại đơn vị và đề nghị được ký kết để tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên theo chủ trương phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp của ngành Hải quan.

Nguồn:baohaiquan