Tiết kiệm trên 6.300 tỷ đồng từ cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành

(HQ Online)- Đây là thông tin được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ Mai Tiến Dũng chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí sáng 29/12/2018.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin, năm 2018, các bộ, ngành đã cắt giảm 6.776/9.926 thủ tục kiểm tra chuyên ngành, vượt 36% so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết 19/2018/NQ-CP, nhờ đó tiết kiệm được 11,642 triệu ngày công/năm, tiết kiệm 5.407 tỷ đồng.

Năm 2018 các bộ ngành đã cắt giảm được 3.446/6.191 điều kiện kinh doanh, nhờ đó tiết kiện được 5,911 triệu ngày công và 989,2 tỷ đồng. Như vậy những kết quả tích cực trong cải cách thủ tục kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm điều kiện kinh doanh đã giúp tiết kiệm 6.300 tỷ đồng.

Chia sẻ về định hướng triển khai hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ năm 2019 trong việc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, nếu như năm 2018 Tổ công tác tập trung vào vấn đề cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh thì năm 2019 sẽ đi sâu vào tổ chức thực hiện, vào những vấn đề cụ thể, để thấy rằng cải cách phải đi vào thực chất, phải thể hiện bằng số lượng, chất lượng. Đây cũng chính là mong đợi của người dân, DN đối với Chính phủ, bộ, ngành, địa phương.

“Cải cách chính là dư địa tăng trưởng”-Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cho biết, năm 2019, ngay từ đầu năm Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thay vì ban hành Nghị quyết 19/NQ-CP như những năm trước, qua đó để thấy sự quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong vấn đề cải cách hành chính, cũng như đưa ra các chỉ tiêu, chỉ số để các bộ, cơ quan, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm.

“Nghị quyết 02/NQ-CP sẽ đặt ra các vấn đề trọng tâm như thanh toán điện tử, vấn đề này dứt khoát phải thực hiện được trong năm nay; bên cạnh đó sẽ công bố những chỉ số, định lượng để so sánh, dứt khoát phải định lượng chứ không định đính. Ví dụ, phải biết được bộ này cải cách đạt chỉ số bao nhiêu, lĩnh vực kia cải cách đạt chỉ số bao nhiêu…”, Bộ trưởng chia sẻ.

Nguồn:baohaiquan

350 văn bản pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành

(HQ Online)- Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, hiện có khoảng 350 văn bản pháp luật quy định về chính sách quản lý và kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu gồm: 39 Luật, 77 Nghị định của Chính phủ và Quyết định/Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, 240 Thông tư/Quyết định của bộ, ngành.

Với vai trò là đơn vị đầu mối, phối hợp với các bộ liên quan triển khai thực hiện Quyết định 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động KTCN đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, từ năm 2017 đến nay, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành đẩy mạnh cải cách, đổi mới phương thức quản lý và KTCN.

Cụ thể, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã chủ động nghiên cứu, rà soát các quy định pháp luật về quản lý và KTCN để kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc; tập hợp những vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp và hải quan địa phương, tổng hợp, phản ánh và kiến nghị các đơn vị chuyên môn thuộc các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý và KTCN; tham gia, góp ý vào các dự án xây dựng văn bản nghị định, thông tư liên quan đến công tác KTCN do các bộ, ngành xây dựng, ban hành.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc các bộ, ngành (làm việc tập trung cùng với công chức hải quan) rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về KTCN còn bất cập, vướng mắc, chưa đáp ứng được theo chỉ đạo tại Quyết định 2026/QĐ-TTg và các Nghị quyết 19 năm 2015, 2016, 2017 của Chính phủ.

Trong tháng 8/2018, Tổng cục Hải quan đã chủ trì, phối hợp với một số đơn vị chuyên môn thuộc các bộ, ngành tổ chức đợt làm việc tập trung để rà soát văn bản quy phạm pháp luật còn bất cập, rà soát mã số HS.

Tháng 9/2018, Bộ Tài chính đã có các công văn gửi 5 Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường thúc đẩy các bộ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và KTCN.

Chủ trì tổ chức, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu kèm mã số HS phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đồng thời, rà soát chỉ rõ các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chồng chéo trong quản lý và kiểm tra, đang phải thực hiện cùng lúc nhiều thủ tục, chịu nhiều hình thức quản lý, KTCN trước thông quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp cụ thể.

Đặc biệt, thời gian qua Tổng cục Hải quan được Bộ Tài chính giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và KTCN đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong đó quy định rõ trách nhiệm của các bộ quản lý chuyên ngành trong việc thực hiện các quy định về KTCN.

Trong đó các vấn đề quan trọng được đưa vào dự thảo Nghị định gồm: Áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong KTCN; Ban hành Danh mục hàng hóa thuộc đối tượng KTCN trước thông quan phải đảm bảo các tiêu chí: Có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để kiểm tra (trường hợp chưa có/không có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phải có chỉ tiêu kiểm tra), quy trình, thủ tục, cơ quan kiểm tra, có mã số HS; Chỉ được đưa vào danh mục hàng hóa KTCN trước thông quan đối với hàng hóa có nguy cơ rủi ro cao ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường, an ninh quốc phòng; Quy định thống nhất các đối tượng được miễn KTCN trước thông quan…

Cũng trong năm 2018, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chủ trì tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại”. Sau hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1254/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác KTCN đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020. Tại Quyết định giao các bộ, ngành thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm cải cách công tác quản lý và KTCN đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi thương mại.

Nguồn:baohaiquan

Gần 12 năm nợ kết quả kiểm tra chuyên ngành

(HQ Online)- Theo quy định, sau khi được cho mang hàng về bảo quản, doanh nghiệp (DN) phải nộp kết quả cho cơ quan Hải quan, nhưng nhiều trường hợp quá hạn 30 ngày, thậm chí hơn 10 năm vẫn chưa nộp.

Hơn 10 năm vẫn nợ kết quả

Theo Cục Hải quan TP.HCM, mặc dù cơ quan Hải quan và các đơn vị kiểm tra chuyên ngành đã tạo nhiều thuận lợi cho DN trong việc thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK, tuy nhiên, đã có một số DN lợi dụng việc cho mang hàng về bảo quản, đã chây ỳ không nộp kết quả kiểm tra cho cơ quan Hải quan. Một số trường hợp còn tự ý đưa hàng ra thị trường tiêu thụ khi chưa có kết quả kiểm tra chuyên ngành.

Số liệu thống kê của Cục Hải quan TP.HCM cho thấy, hiện có 207 doanh nghiệp nợ kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu cho mang về bảo quản, chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành. Đáng chú ý, theo tìm hiểu của chúng tôi, trong số doanh nghiệp nợ kết quả kiểm tra chuyên ngành có nhiều trường hợp nợ chứng từ này từ năm 2006, 2007, khiến cơ quan Hải quan phải ròng rã theo dõi, quản lý. Chẳng hạn, như trường hợp của Công ty TNHH SX TM DV Ngân Hải (MST 0303626692) được Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực III giải quyết cho mang hàng về bảo quản theo quy định từ năm 2006, nhưng đến nay đã gần 12 năm, công ty này vẫn còn nợ kết quả kiểm tra chuyên ngành của 6 lô hàng nhập khẩu.

Nhiều DN, như Công ty CP Liêu Việt, Công ty TNHH TMDV Song Chi, Công ty TNHH MTV Khang Lạc… nợ kết quả kiểm tra chuyên ngành sau khi được mang hàng về bảo quản từ năm 2010, nhưng đến nay vẫn chưa nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành cho cơ quan Hải quan. Các trường hợp này, ngoài việc không được giải quyết cho mang hàng về bảo quản, Cục Hải quan TP.HCM còn thông báo danh sách các DN vi phạm trên đến các đơn vị Hải quan địa phương trong cả nước để phối hợp không cho mang hàng về bảo quản.

Bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh

Không chỉ chây ỳ nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành, một số DN còn bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng kinh doanh sau khi được giải quyết mang hàng nhập khẩu về bảo quản.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong số các DN nợ kết quả kiểm tra chuyên ngành có 5 DN lợi dụng quy định được mang hàng về bảo quản chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành đã tự ý đưa hàng ra thị trường tiêu thụ, bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh. Đối với những DN này, các chi cục hải quan đã cử công chức tới cơ quan quản lý địa phương xác minh, phát hiện DN đã bỏ trốn, mất tích, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh và hàng hóa cũng không còn tại địa chỉ mang hàng về bảo quản.

Trường hợp của Công ty CP Sản xuất Thương mại XNK thực phẩm Á Châu (đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp TP.HCM) là một điển hình. Tháng 7/2014, DN này nhập khẩu lô hàng hơn 6,6 tấn kẹo bạc hà qua cảng Cát Lái- thuộc diện hàng nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm. Sau khi được cơ quan Hải quan giải quyết cho mang hàng về bảo quản theo quy định, nhưng sau đó DN không nộp kết quả kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ quan Hải quan để hoàn tất hồ sơ, thông quan lô hàng. Xác minh, kiểm tra tại địa chỉ đăng ký kinh doanh của DN, cơ quan Hải quan phát hiện DN không còn hoạt động tại địa chỉ này, cơ quan Thuế địa phương cũng xác nhận DN ngưng hoạt động, nhưng chưa làm thủ tục đóng mã số thuế. Đầu năm 2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I đã chuyển hồ sơ vụ việc này cho cơ quan Công an quận 2- TP.HCM để hỗ trợ điều tra, làm rõ.

Tương tự, tháng 2/2015, Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Sài Gòn (MST 0312275747001) nhập khẩu lô hàng gồm hơn 1,8 tấn bột nền làm kem qua cảng Cát Lái. DN này được Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I giải quyết cho mang hàng về bảo quản theo đề xuất của cơ quan kiểm tra chuyên ngành, chờ kết quả kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, quá thời hạn quy định, DN không nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành, xác minh tại địa chỉ đăng ký kinh doanh của DN và cơ quan Thuế địa phương cho thấy, DN không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, đồng thời cơ quan Thuế cũng cung cấp công văn DN đã giải thể. Hay trường hợp của Công ty TNHH Tư vấn –DV-TM Quốc Việt, nợ kết quả kiểm tra chuyên ngành của 2 lô hàng nhập khẩu từ tháng 9/2014. Hiện nay, cơ quan Hải quan đã xác định doanh nghiệp này không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, đối với các trường hợp trên, sau khi xác minh, điều tra và có đầy đủ căn cứ xác định “DN không bảo quản nguyên trạng hàng hóa tại địa điểm đã đề xuất mang về bảo quản” theo đúng quy định và đã bỏ trốn, mất tích khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh, các chi cục hải quan đã tập hợp chứng cứ và làm công văn chuyển thông tin trao đổi với cơ quan Công an để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật…

Nguồn:baohaiquan

Hải quan còn nặng “vai” đầu mối thúc đẩy kiểm tra chuyên ngành

(HQ Online)- Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành (KTCN) và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, với những yêu cầu không chậm trễ trong từng nhiệm vụ. Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) tiếp tục vai trò là đầu mối, phối hợp với các bộ triển khai các nhiệm vụ.

Kết quả đạt được

Năm 2015, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã “định hình” được bức tranh toàn diện những hạn chế, bất cập của công tác quản lý, KTCN, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 về phê duyệt Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động KTCN đối với hàng hóa XK, NK, giao các bộ, ngành thực hiện các giải pháp được nêu trong Đề án; đặc biệt là việc “điểm danh” được 87 văn bản đang gây khó khăn cho hoạt động XNK.

Để việc triển khai các giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được kịp thời, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã đưa ra kiến nghị quan trọng, đó là cần thiết phải có đơn vị theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo ở các bộ, ngành.

Cụ thể, tại Báo cáo số 43/BC-BTC ngày 12/5/2017 về tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 2026/QĐ-TTg và Nghị quyết 19-2016/NQ-CP về công tác KTCN đối với hàng hóa XNK, Bộ Tài chính đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung nhiệm vụ cho Tổ công tác của Chính phủ theo dõi, đôn đốc tiến độ xây dựng và hoàn thiện thể chế liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý và KTCN nêu tại Quyết định 2026/QĐ-TTg và các Nghị quyết 19/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Sự “vào cuộc” của Chính phủ bằng việc lần đầu tiên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp làm việc với các bộ, ngành để nắm bắt, đôn đốc việc cải cách công tác KTCN hàng hóa XNK. Cũng từ đó, Tổ công tác đã báo cáo Chính phủ những vấn đề bất cập, những thủ tục hành chính nhiêu khê, phức tạp gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

Ngoài việc kiến nghị các bộ, ngành về việc thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục KTCN, Tổng cục Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổ chức đợt làm việc tập trung để áp mã số HS đối với danh mục hàng hóa chuyên ngành.

Đến nay các bộ, ngành đã sửa đổi, bổ sung 80/87 văn bản (chiếm 92%) yêu cầu; nhiều danh mục hàng hóa KTCN được cắt giảm, chuyển kiểm tra sau thông quan; bãi bỏ một số quy định không còn phù hợp; hơn 60 danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và KTCN được áp mã số HS phù hợp với Danh mục hàng hóa XK, NK ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC.

Một số văn bản nổi bật như: Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ cắt giảm hơn 90% mặt hàng phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan;

Thông tư số 23/2016/TT-BCT ngày 12/10/2016 bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 của Bộ Công Thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may;

Thông tư số 14/2017/TT-BCT ngày 8/8/2017 của Bộ Công Thương bãi bỏ quy định cấp Giấy phép NK tự động đối với mặt hàng thép;

Thông tư số 28/2017/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cắt giảm danh mục các mặt hàng nhóm 2 phải kiểm tra trước thông quan như máy móc, thiết bị nông nghiệp; chuyển kiểm tra sau thông quan đối với một số nhóm hàng như giống vật nuôi, giống cây trồng lâm nghiệp.

Hay như Nghị định 55/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 quản lý nuôi, chế biến và XK cá tra không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp xác nhận đáp ứng điều kiện XK cá tra cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục XK;

Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 bãi bỏ việc phải nộp Giấy chứng nhận hợp quy phân bón NK cho cơ quan Hải quan.

Ngoài ra, việc thay đổi phương thức kiểm tra cũng tác động đáng kể tới số lượng lô hàng phải KTCN trước thông quan. Như Bộ Y tế đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn thực phẩm theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, quy định các phương thức kiểm tra phù hợp theo mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, bổ sung thêm nhiều đối tượng được miễn kiểm tra… Theo đó, cắt giảm 95% lô hàng NK phải kiểm tra nhà nước về ATTP.

Tuy đã đạt được nhiều kết quả khả quan, nhưng hoạt động KTCN vẫn còn nhiều tồn tại cần các cơ quan quản lý nhà nước vào cuộc.

Thủ tướng hối thúc tiến độ triển khai

Trước tồn tại trong công tác cải cách hoạt động KTCN và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cuối tuần qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu trước 15/8/2018, các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành việc ban hành theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền các văn bản để thực thi phương án cải cách hoạt động KTCN, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh bằng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản theo quy trình, thủ tục rút gọn.

Văn bản thực thi phương án cải cách hoạt động KTCN phải đáp ứng yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục KTCN; danh mục hàng hóa, sản phẩm KTCN phải gắn mã HS; một sản phẩm, hàng hóa XK, NK chỉ do một bộ, cơ quan ngang bộ hoặc một đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm quản lý; phương thức quản lý chuyển từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm gắn với nguyên tắc quản lý rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân; không áp dụng hình thức kiểm tra đối với từng lô hàng, trừ kiểm dịch.

Đối với Tổng cục Hải quan, với vai trò là đầu mối, phối hợp với các Bộ liên quan triển khai thực hiện Quyết định 2026/QĐ-TTg, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) tiếp tục tích cực phối hợp các bộ, ngành triển khai các giải pháp cải cách toàn diện hoạt động KTCN đối với hàng hóa XNK theo đúng mục tiêu cắt giảm thủ tục KTCN đã được Chính phủ chỉ đạo. Cụ thể rà soát để cắt giảm và đơn giản hóa Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và KTCN trước khi thông quan; chỉ thực hiện quản lý và KTCN trước thông quan đối với những hàng hóa có nguy cơ rủi ro cao gây mấ́t an toàn, gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng con người, gây ô nhiễm môi trường, đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, nguy hại cho kinh tế, cho an ninh quốc gia.

Hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và KTCN đối với hàng hóa xuất khẩu. Rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và KTCN vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, vừa đảm bảo yêu cầu quản lý của nhà nước theo đúng tiến độ.

Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc: Hoạt động KTCN còn nhiều bất cập

Qua kết quả thống kê của VCCI đối với dạnh mục hàng hóa, thủ tục hành chính KTCN đối với hàng hóa xuất NK vẫn còn những bất cập.

Thứ nhất, nhiều hoạt động KTCN còn chưa rõ ràng về các loại hàng hóa phải kiểm tra, không có danh mục hàng hóa cụ thể phải kiểm tra gây bất cập trong thực tế triển khai khi các chủ thể áp dụng, khó nhận diện hàng hóa phải được kiểm soát.

Thứ hai, các biện pháp quản lý về an toàn thực phẩm còn chưa áp dụng cơ chế quản lý mới nêu trong Nghị định 15/2018/NĐ-TTg.

Thứ ba, có sự chồng lấn thiếu rõ ràng cơ chế quản lý về an toàn thực phẩm đối với hoạt động kiểm dịch động thực vật.

Thứ tư, chưa có quy định đồng bộ trong quy trình vận hành giữa các hoạt động KTCN liên quan đến kiểm tra chất lượng hàng hóa.

Thứ năm, việc áp dụng rủi ro trong hoạt động KTCN chưa được nhiều cơ quan, tổ chức KTCN áp dụng dẫn đến tình trạng tất cả các lô hàng đều chịu kiểm tra kể cả các trường hợp rủi ro, vi phạm thấp.

Thứ sáu, công tác xã hội hóa hoạt động KTCN giao cho các tổ chức xã hội phù hợp để thực hiện KTCN mới chỉ được một số bộ, ngành triển khai như Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Y tế.

Quang Hùng (ghi)

Nguồn:baohaiquan

Hải Phòng: Gần 135.000 lô hàng kiểm tra chuyên ngành, chỉ 0,2% vi phạm

(HQ Online)- Khu vực cảng Hải Phòng có số lượng hàng hóa kiểm tra chuyên ngành lớn nhưng việc phát hiện vi phạm rất ít và chủ yếu vi phạm hành chính. Điều này đang gây rào cản lớn trong tạo thuận lợi cho cộng đồng DN, giảm thời gian thông quan hàng hóa XNK.

Mới đây, Cục Hải quan Hải Phòng đề nghị các bộ, ngành chức năng một loạt giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK.

Đó là quy định áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra chuyên ngành; ban hành danh mục quản lý chuyên ngành theo mã số HS để thực hiện thống nhất; mở rộng tổ chức kiểm tra chuyên ngành được chỉ định; loại bỏ sự chồng chéo trong quản lý, kiểm tra với cùng một mặt hàng…

Bên cạnh đó, Hải quan Hải Phòng đề nghị các bộ, ngành áp dụng việc giảm tỷ lệ kiểm tra dựa trên đánh giá tuân thủ của DN; thông báo kết quả kiểm tra tới DN và cơ quan Hải quan để chủ động tra cứu giúp giảm được thời gian thông quan…

Thực tế từ công tác quản lý ở cơ sở, Cục Hải quan Hải Phòng cho rằng, hoạt động quản lý, kiểm tra chuyên ngành vẫn đang bộc lộ rất nhiều hạn chế, bất cập như số lượng hàng hóa phải kiểm tra lớn, cách thức thực hiện phức tạp ảnh hưởng đến thời gian thông quan.

Mặt khác, vẫn tồn tại tình trạng một mặt hàng chịu sự quản lý của nhiều cơ quan, bộ, ngành, như trường hợp hàng hóa vừa phải có Giấy chứng nhận hợp quy vừa phải có Giấy chứng nhận điều kiện nhập khẩu…

Ngoài ra, việc tra cứu thông tin kết quả kiểm tra chuyên ngành của các bộ, ngành trên Cổng thông tin một cửa quốc gia còn nhiều hạn chế do chưa có chức năng theo dõi, trừ lùi giấy phép với lô hàng nhập khẩu nhiều lần; chưa có chức năng tự động thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên ngành đến cơ quan Hải quan…

Đáng chú ý, Cục Hải quan Hải Phòng đưa ra thông tin hết sức đáng quan tâm là số lượng tờ khai phải kiểm tra chuyên ngành lớn nhưng tỷ lệ phát hiện vi phạm rất ít và chủ yếu liên quan đến vi phạm hành chính.

Cập nhật trong quý I/2018, toàn Cục có 32.896 tờ khai phải kiểm tra chuyên ngành (chủ yếu là hàng hóa nhập khẩu) nhưng cơ quan quản lý chuyên ngành chỉ phát hiện 36 tờ khai vi phạm, tương đương tỉ lệ 0,1%, với hành vi chủ yếu là chậm nộp kết quả kiểm tra.

Hay trong năm 2017, toàn Cục có 134.871 tờ khai thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, nhưng số lượng phát hiện vi phạm chỉ là 272 tờ khai, tương đương 0,2% và hành vi chủ yếu vẫn là chậm nộp kết quả.

Nguồn:baohaiquan

Doanh nghiệp vẫn bức xúc về kiểm tra chuyên ngành

(HQ Online)- Tham dự buổi Tọa đàm “Hải quan- Doanh nghiệp: Kết nối – Chia sẻ- Đồng hành” do Tổng cục Hải quan tổ chức sáng 21/6, tại Hà Nội, nhiều doanh nghiệp bày tỏ bức xúc về vấn đề kiểm tra chuyên ngành; thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW)…

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, đại diện nhiều DN, hiệp hội DN trong nước và nước ngoài đánh giá cao công tác cải cách, hiện đại hóa của ngành Hải quan, điều này góp phần quan trọng vào tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, giảm thời gian thông quan hàng hóa. Tuy nhiên, công tác cải cách chưa được thực hiện đồng bộ giữa các bộ, ngành.

Đại diện Hiệp DN chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), đánh giá cao quan điểm của lãnh đạo ngành Hải quan trong việc coi DN là đối tác để chia sẻ, đồng hành. Đặc biệt, quá trình hoạt động, nhất là xây dựng văn bản pháp luật, Tổng cục Hải quan luôn cầu thị, ghi nhận ý kiến đóng góp của cộng đồng DN.

Bên cạnh đó, khi VASEP và hội viên có vướng mắc, Tổng cục Hải quan trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, xử lý kịp thời.

Chung quan điểm, đại diện Diễn đàn kinh tế tư nhân, đánh giá tích cực nhận thức, khả năng đổi mới, đồng hành cùng DN của ngành Hải quan; nhất là các phương thức đang và đang triển khai để giảm thời gian thông quan, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa DN và công chức hải quan…

Theo đại diện Diễn đàn kinh tế tư nhân, thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã chủ động liên hệ với DN để đề nghị tham vấn, trao đổi, đối thoại… nhờ đó các vướng mắc, khó khăn được kịp thời tháo gỡ. Nhưng đại diện Diễn đàn kinh tế tư nhân cho rằng điều cần thực hiện liên tục.

Đại diện Diễn đàn kinh tế tư nhân cho rằng, một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay trong quá trình thông quan hàng hóa XNK liên quan đến vấn đề quản lý, kiểm tra chuyên ngành hàng hóa XNK. Do vậy, lãnh đạo các cấp cần đẩy mạnh xã hội hóa công tác KTCN, đồng thời cần phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của đại lý hải quan; hiệu quả công tác kiểm tra chất lượng, cấp chứng chỉ đối với công tác kiểm tra chuyên ngành…

Theo đại diện Hiệp hội DN Logistics Việt Nam, để thực hiện và chấp hành tốt pháp luật về hải quan, cộng đồng DN cần nắm vững về quy trình thủ tục hải quan; chính sách thuế; chính sách mặt hàng. Nhưng thực tế, có không ít cá nhân đi làm thủ tục không nắm được tổng quan.

“Vướng mắc không phải về quy trình thủ tục hải quan, mà chủ yếu là chính sách thuế và chính sách mặt hàng. Đây là 2 vấn đề sau không thuộc của cơ quan Hải quan. Nhiều lúc chúng ta giả định công chức hải quan phải nắm hết khi xử lý thủ tục nhưng nếu DN không thấu hiểu thực thi, tuân thủ luật pháp sẽ rất khó cho cơ quan Hải quan”- đại diện Hiệp hội DN Logistics Việt Nam nói.

Ngoài ra, đại diện nhiều DN đề nghị cần nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia để NSW đi vào thực chất, phát huy hiệu quả, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK.

Sớm tháo gỡ vướng mắc về kiểm tra chuyên ngành

Tại buổi Tọa đàm, đại diện cộng đồng DN kiến nghị, Tổng cục Hải quan với vai trò Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), NSW và tạo thuận lợi thương mại, cần kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm tháo gỡ, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK.

Giải đáp kiến nghị của cộng đồng DN, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho rằng, các kiến nghị về vướng mắc liên quan đến NSW và kiểm tra chuyên ngành rất xác đáng. Với vai trò là Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại, Tổng cục Hải quan đã và đang nỗ lực kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành chức năng khẩn trương tháo gỡ.

“Hiện nay ngành Hải quan đã hoàn thiện dự thảo Nghị định về Cơ chế một cửa và kiểm tra chuyên ngành để trình Chính phủ sớm ban hành. Khi đó, các vướng mắc liên quan đến NSW và kiểm tra chuyên ngành sẽ cơ bản được giải quyết”- Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nói.

Liên quan đến một số kiến nghị về vấn đề định mức với DN gia công, sản xuất xuất khẩu, Tổng cục trưởng cho biết, thực hiện các quy định mới (Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC), cơ quan Hải quan chỉ quản lý trên cở sở dữ liệu của DN được kết nối với cơ quan Hải quan, cơ quan Hải quan không yêu cầu đăng ký định mức và báo cáo quyết toán như hiện nay nên DN sẽ rất thuận lợi khi thực hiện.

Ngoài ra, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cũng giải đáp thêm một số vướng mắc về Chương trình DN ưu tiên…

Nguồn:baohaiquan

Siết chặt quản lý doanh nghiệp vi phạm về kiểm tra chuyên ngành

(HQ Online)- Được giải quyết cho mang hàng kiểm tra chuyên ngành (KTCN) về bảo quản, tránh phát sinh chi phí, nhưng một số DN lợi dụng ưu đãi này, không nộp kết quả KTCN, tự ý đưa hàng ra thị trường tiêu thụ khi chưa có kết quả KTCN. Cục Hải quan TP.HCM kiến nghị siết chặt quản lý, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Khó xử lý DN bỏ trốn

Trong số các DN vi phạm đã có 2 DN có hành vi tự ý đưa hàng nhập khẩu được mang về bảo quản, chờ kết quả KTCN ra thị trường tiêu thụ bị cơ quan Hải quan khởi tố vụ án hình sự, gồm: Công ty TNHH Nông Sinh NK trên 250 tấn phân hữu cơ các loại, xuất xứ Trung Quốc, trị giá 85.840 USD; Công ty TNHH Pet Prince tự ý tiêu thụ lô hàng thức ăn cho chó trong thời gian đưa hàng về bảo quản, chờ kết quả kiểm tra chất lượng lô hàng.

Theo Phó cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Nguyễn Hữu Nghiệp, thực hiện quy định tại Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, để tạo thuận lợi cho các DN trong hoạt động XNK, các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan TP.HCM đã giải quyết cho DN được mang hàng về kho bảo quản chờ kết quả KTCN theo đúng quy định. Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn tồn tại không ít trường hợp DN nợ kết quả KTCN kéo dài mặc dù các chi cục đã thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ để đôn đốc DN, dẫn đến khó xử lý đối với các trường hợp DN bỏ trốn, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Thống kê của Cục Hải quan TP.HCM cho thấy, tính đến ngày 15/5/2018, có 272 DN vi phạm chính sách quản lý hải quan đối với hàng hóa đã được cho mang hàng về bảo quản chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành. Trong đó, có 240 DN không được cho mang hàng về bảo quản vì vi phạm chính sách quản lý hải quan đối với hàng hóa đã được cho mang hàng về bảo quản chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành, nhưng quá hạn 30 ngày DN chưa nộp kết quả kiểm tra; 26 DN chậm nộp kết quả KTCN, đã bổ sung kết quả, bị xử phạt vi phạm hành chính, không được đưa hàng về bảo quản trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ra quyết định xử phạt và 6 DN bị tạm dừng 1 năm không được đưa hàng về bảo quản. Các trường hợp này, ngoài việc không giải quyết cho mang hàng về bảo quản, Cục Hải quan TP.HCM thông báo danh sách các DN vi phạm trên đến các đơn vị hải quan địa phương trong cả nước để phối hợp không cho mang hàng về bảo quản.

Đáng chú ý, trong thời gian qua, một số DN đã lợi dụng quy định được mang hàng về bảo quản chờ kết quả KTCN đã tự ý đưa hàng ra thị trường tiêu thụ, bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh. Đối với những DN này, các chi cục hải quan đã cử công chức tới cơ quan quản lý địa phương xác minh, phát hiện DN đã bỏ trốn, mất tích, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh và hàng hóa cũng đã không còn tại địa chỉ mang hàng về bảo quản. Các chi cục đã gửi công văn để xác minh tình trạng hoạt động của DN tại Chi cục thuế địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư địa phương, kết quả cho thấy, một số ít trường hợp DN đã tuyên bố giải thể, đóng mã số thuế còn đa phần là ở tình trạng chưa đóng mã số thuế nhưng không rõ DN còn kinh doanh hay không, kinh doanh tại địa chỉ nào. Xác minh tình trạng giám định hàng hóa tại cơ quan KTCN được biết, một số DN không xuất trình hàng hóa ngay khi mang về bảo quản, một số trường hợp DN đã KTCN nhưng sau đó đã bỏ trốn, mất tích và cơ quan KTCN chưa đủ điều kiện để kết luận về kết quả KTCN (chờ bổ túc hồ sơ, chờ giám định lại theo yêu cầu của DN…).

Sau khi xác minh, điều tra và có đầy đủ căn cứ xác định “DN đã không bảo quản nguyên trạng hàng hóa tại địa điểm đã đề xuất mang về bảo quản” theo đúng qui định tại Điều 32, Thông tư 38/2015/TT-BTC và đã bỏ trốn, mất tích khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh, chi cục đã tập hợp chứng cứ và làm công văn chuyển thông tin trao đổi với cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KVI đã tập hợp hồ sơ, chuyển thông tin trao đổi với cơ quan Công an quận 2. Tuy nhiên, các công văn này đã bị Công an quận 2 đóng dấu từ chối tiếp nhận chứng từ bưu điện chuyển tới nhưng không thông báo lý do.

Để xử lý đối với các trường hợp trên, trước mắt Cục Hải quan TP.HCM đề xuất xử lý nghiệp vụ trên hệ thống, tránh tồn đọng tờ khai, đồng thời lập danh sách các DN này báo cáo và đề nghị Tổng cục Hải quan đưa vào danh sách DN bị cưỡng chế không làm thủ tục Hải quan trên toàn quốc.

Cần chế tài xử lý

Đối với trường hợp DN cố tình trì hoãn hoàn thành thủ tục kiểm tra chuyên ngành, Cục Hải quan TP.HCM cho rằng, mặc dù văn bản pháp lý đã quy định rất chặt chẽ về quyền và trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện cho phép mang hàng bảo quản chờ kết quả KTCN với chế tài cụ thể về thời gian, nhưng trên thực tế các công văn của cơ quan KTCN gửi các Chi cục Hải quan cửa khẩu thường chỉ ghi lý do chậm trễ ra kết quả KTCN là do “DN chưa đề nghị kiểm tra”,“DN chưa bổ túc hồ sơ”. Các công văn này thường không có cam kết xác nhận về thời hạn ra kết quả KTCN theo đúng quy định. Nhiều tờ khai đã kéo dài thời hạn mang hàng bảo quản trên cả năm vẫn chưa có xác nhận kết quả KTCN.

Việc xác định kết quả KTCN thuộc trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền nhưng do cơ quan kiểm tra và DN đùn đẩy trách nhiệm trong quá trình thực hiện nên dẫn đến kéo dài thời gian ra kết quả KTCN. Việc xác nhận vô hạn định tình trạng nợ KTCN nên cơ quan Hải quan vẫn phải chịu trách nhiệm giám sát hàng hóa đã mang về bảo quản tại địa điểm kiểm tra ngoài cửa khẩu trong một thời gian dài mà không có hướng xử lý và cũng không có chế tài để buộc các cơ quan KTCN phải có kết luận KTCN đúng thời hạn.

Từ thực tế trên, Cục Hải quan TP.HCM kiến nghị, đối với trường hợp DN nợ quá hạn kết quả KTCN trên 6 tháng kể từ ngày mang hàng về kho bảo quản và DN vẫn giữ nguyên trạng hàng hóa tại địa điểm mang hàng về bảo quản nhưng cố tình chây ỳ, không chịu hợp tác để hoàn thành kết luận kiểm tra (theo công văn xác nhận của cơ quan KTCN, lý do chậm trễ ra kết quả KTCN là do “DN chưa đề nghị kiểm tra”,“DN chưa bổ túc hồ sơ”). Chính vì thế, cơ quan KTCN không thể xác định được thời hạn ra kết quả giám định thì cơ quan Hải quan lập biên bản vi phạm DN về hành vi “nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn, kỹ thuật” và buộc DN tái xuất mặt hàng này theo quy định tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Nguồn:baohaiquan

Quảng Bình: 88% hàng hóa XNK thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành

(HQ Online)- Thống kê từ Hải quan Quảng Bình, trong kỳ (15/4 đến 15/5) có 88% hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành hoặc thuộc diện quản lý chuyên ngành.

Các loại hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành gồm: Trái cây, gạo các loại (kiểm dịch thực vật, kiểm tra an toàn thực phẩm); gỗ (kiểm dịch thực vật); trâu, bò sống, chân cánh gà đông lạnh (kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật); phân bón Kali (kiểm tra chất lượng).

Ngoài ra, hàng hóa xuất khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành gồm: Axit Sunfuric, tinh quặng Ilmenite.

Cụ thể, 90% tổng tờ khai hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành được thực hiện qua Hệ thống một cửa quốc gia (gồm các thủ tục kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu).

Có được kết quả như trên, Hải quan Quảng Bình và các cơ quan tại cửa khẩu đã phối hợp chặt chẽ, đảm bảo công tác quản lý Nhà nước, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Trong kỳ, tại đơn vị chưa phát sinh vụ vi phạm kiêm quan đến kiểm tra chuyên ngành và quản lý chuyên ngành.

Được biết, tính từ đầu năm đến nay, Hải quan Quảng Bình làm thủ tục cho 5.711 tờ khai nhập khẩu, trong đó có 97% tờ khai kiểm tra chuyên ngành.

Nguồn:baohaiquan

Tăng đôn đốc cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành

(HQ Online)- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, sau buổi kiểm tra 16 bộ, cơ quan, Tổ công tác của Thủ tướng sẽ có báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đưa ra các giải pháp để xử lý được vấn đề kiểm tra chồng chéo giữa các Bộ; đồng thời sẽ báo cáo Thủ tướng đồng ý chủ trương một nghị định sửa nhiều nghị định để cắt giảm các điều kiện kinh doanh và ban hành theo trình tự rút gọn. 

Tại buổi kiểm tra ngày 28/2, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, những chuyển động vừa qua của các bộ đã được dư luận, ngành hàng đánh giá rất cao. Tuy nhiên, sự đồng bộ và chiều sâu còn mức độ. Trong khi đó, chỉ đạo của Thủ tướng là phải cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thêm việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Trước yêu cầu đó, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị sau buổi kiểm tra, các bộ cần xây dựng phương án chính thức, rõ ràng cho từng vấn đề, từ ngày 15/3 Tổ công tác sẽ làm việc với từng bộ. Dự kiến mỗi tháng, Tổ công tác sẽ kiểm tra ít nhất bốn đơn vị, từ bộ ngành đến địa phương, hoạt động kiểm tra sẽ xuống tận huyện. Bởi rào cản không phải chỉ ở trên bộ mà còn ở nhiều ngóc ngách khác.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lưu ý các bộ không được xây dựng phương án cắt giảm hình thức, bởi các buổi kiểm tra sẽ có sự tham gia của các hiệp hội ngành hàng, DN. “Việc cắt giảm phải thực chất, tránh việc gom nhiều điều kiện kinh doanh lại làm một để giảm đầu mối, bỏ cái này mọc cái khác, ban hành điêu kiện kinh doanh dưới dạng văn bản. Điều kiện kinh phải phải nằm ở văn bản cấp nghị định nhưng do không công bố được điều kiện quy chuẩn, tiêu chuẩn nên có tình trạng bộ đưa ra công văn để cả nước thực hiện. Đó thực chất là điều kiện nhưng núp bóng của văn bản thông thường, như vậy là sai nguyên tắc, sai thẩm quyền và không đúng quy định”. Tổ trưởng Tổ công tác thẳng thắn chia sẻ.

Để đẩy nhanh tiến độ cải cách kiểm tra chuyên ngành hành hóa XNK, cắt giảm điều kiện kinh doanh, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Văn phòng Chính phủ sẽ ngồi với các bộ cùng bàn bạc nếu còn sự khác nhau về quan điểm, để đến 30/6 năm nay ban hành được nhiều nhất các văn bản quy phạm pháp luật, qua đó cắt giảm các thủ tục, điều kiện. Văn phòng Chính phủ cũng sẽ mời các DN, hiệp hội ngành hàng ngồi lại, cùng rà soát lại một lần nữa trước khi các văn bản được ban hành.

Về hoạt động kiểm tra chuyên ngành, tinh thần là phải đổi mới mạnh mẽ phương thức kiểm tra, áp dụng quản lý rủi ro, chuyển từ tiền kiểm hang hậu kiểm, quan tâm công bố công khai các tiêu chuẩn, quy chuẩn, cũng không được biến tiêu chuẩn, quy chuẩn thành điều kiện kinh doanh.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: “Làm tốt cải cách hành chính chính là tạo dư địa rất lớn cho trăng trưởng của đất nước. Việc cải cách phải đồng bộ, hiệu quả, nhất quán”.

Nguồn:baohaiquan

Thủ tướng chỉ đạo cải cách kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm điều kiện kinh doanh

(HQ Online)- Các bộ, ngành cần tổ chức rà soát, đề xuất phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa danh mục hàng hóa, sản phẩm, thủ tục kiểm tra chuyên ngành và điều kiện đầu tư kinh doanh.

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trong việc thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh.

Thủ tướng yêu cầu các đề xuất cải cách cần lấy ý kiến Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan; hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trước 30/4/2018.

Các bộ, ngành công khai kết quả rà soát và phương án cắt giảm, đơn giản hóa đã được phê duyệt trên Cổng thông tin điện từ của bộ, cơ quan nganh bộ để người dân, DN biết và giám sát việc thực hiện.

Xây dựng các văn bản thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa danh mục hàng hóa, sản phẩm, thủ tục kiểm tra chuyên ngành và điều kiện đầu tư kinh doanh đã được bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phê duyệt để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chậm nhất trước 31/10/2018, trong đó ưu tiên áp dụng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Đối với các quy định trong luật, pháp lệnh cần phải sửa đổi, bổ sung để thực thi các phương án đã được phê duyệt mà chưa có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ tổng hợp đề nghị Chính phủ, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc cho phép bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh theo quy định.

Chỉ đạo của Thủ tướng trong những ngày đầu năm nhằm để triển khai thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh một cách thực chất, toàn diện, hiệu quả, đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra của Chính phủ tại Nghị quyết 01/NQ-CP.

Nguồn:baohaiquan