Nhiều chuyển biến tích cực về kiểm tra chuyên ngành tại TP.HCM

(HQ Online)-Thực hiện Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”, Cục Hải quan TP.HCM đã chủ động phối hợp triển khai, đến nay đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Giảm 50% thời gian

Thực hiện Đề án “Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”, Cục Hải quan TP. HCM đã chủ động rà soát các thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra chuyên ngành (KTCN) nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp trung bình 50% thời gian so với trước đây và nâng cao hiệu quả công tác quản lý KTCN trong công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Cục Hải quan TP.HCM đã chủ động phối hợp các cơ quan chuyên ngành thành lập hai địa điểm KTCN tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái. 2 địa điểm này có số lượng tờ khai phát sinh hàng ngày rất lớn, trong đó số lượng tờ khai thuộc diện KTCN chiếm tỷ lệ không nhỏ, việc triển khai địa điểm KTCN tập trung tại đây đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, giảm chi phí đi lại, lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu nhập.

Cụ thể, việc đăng ký, lấy mẫu, kiểm tra và trả kết quả đối với một số trường hợp kiểm dịch thực vật giản đơn, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với quà biếu nhập khẩu được thực hiện ngay tại cửa khẩu; Tỷ lệ đăng ký và trả kết quả của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tại cảng Cái Lái là 100%, đã góp phần giảm được thời gian thông quan và chi phí đi lại cho người khai hải quan.

Cơ quan KTCN phối hợp với cơ quan Hải quan để thực hiện lấy mẫu đối với các lô hàng thuộc diện KTCN phải lấy mẫu tại cửa khẩu trên nguyên tắc xuất trình hàng hóa một lần, tránh trường hợp hàng hóa phải đưa vào đưa ra khỏi container nhiều lần làm mất thời gian, tăng chi phí do phải nâng hạ container, chi phí cho bốc xếp và xuất trình hàng hóa.

Cục Hải quan TP.HCM cùng với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và các cơ quan KTCN tại cảng Cát Lái đã ký Quy chế phối hợp lấy mẫu hàng tại cảng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của KTCN, giúp cho việc thông quan hàng hóa được chính xác thông qua việc lấy mẫu KTCN được thực hiện ngay tại cảng.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan TP. HCM đã chủ động tổ chức chuyên đề riêng về công tác KTCN trên địa bàn để ghi nhận những vướng mắc khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp và nghiên cứu những bất cập của văn bản hiện hành để tổng hợp báo cáo kiến nghị với các đoàn công tác của Trung ương khảo sát tại đơn vị.

Nhiều kiến nghị về KTCN

Với nhiều giải pháp triển khai tích cực, đến nay đã có nhiều thay đổi tích cực đối với một số quy định về KTCN. Cụ thể, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư liên tịch số 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN cho phép sử dụng bản fax hoặc file hình ảnh Thông báo kết quả KTCN để thông quan; Bộ Công Thương ban hành Thông tư 23/2016/TT-BCT hủy bỏ kiểm tra formaldehyde và amin thơm đối với sản phẩm dệt may.

Miễn kiểm tra an toàn thực phẩm đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu (Nghị quyết 103/NQ-CP của Chính phủ); Dán nhãn năng lượng thực hiện trước khi đưa hàng hóa ra lưu thông trên thị trường, không áp dụng đối với thiết bị nhập khẩu riêng lẻ, không nhằm mục đích thương mại, sử dụng kết quả đo kiểm hiệu suất năng lượng không thời hạn (Thông tư 36/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương).

Nhiều bộ đã ban hành Danh mục hàng hóa thuộc diện KTCN theo mã số HS. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 và Thông tư 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017, thay đổi phương thức kiểm tra chuyên ngành hàng hóa trước khi thông quan đối với một số mặt hàng.

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn hoạt động chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây.

Đặc biệt, mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ…

Tuy nhiên, KTCN vẫn còn nhiều bất cập, đề làm thay đổi căn bản phương thức KTCN đối với hàng hóa XK, NK, Cục Hải quan TP.HCM tiếp tục kiến nghị một số nội dung:

Chính phủ trình Quốc Hội cho phép xây dựng một luật để sửa đổi một số luật liên quan đến KTCN (điều chỉnh khoản 4 Điều 34 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; bổ sung Khoản 1 Điều 47 và Khoản 1 Điều 48 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật) theo hướng cho phép thực hiện nguyên tắc quản lý rủi ro, công nhận kết quả kiểm định lẫn nhau, kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa XNK có trọng tâm, trọng điểm.

Cơ quan quản lý KTCN cấp trên tăng cường bố trí các nguồn lực cho các đơn vị KTCN tại các cửa khẩu lớn của thành phố. Các cơ quan KTCN tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các bộ phận, nhân viên của mình nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để ra kết quả và cập nhật kết quả KTCN lên Cổng thông tin KTCN sớm nhất.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện các chương trình tin học phục vụ cho việc quản lý chuyên ngành, KTCN, kết nối vào Cổng thông tin một cửa quốc gia; phổ biến, tập huấn rộng rãi cho cộng đồng doanh nghiệp biết để tham gia sử dụng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc diện KTCN cần phải chủ động tìm hiểu thông tin liên quan đến những quy định về KTCN khi nhập khẩu để chuẩn bị trước khi đưa hàng về nước, hợp tác và tuân thủ nghiêm pháp luật về KTCN.

Nguồn:baohaiquan