Hướng dẫn việc hủy tờ khai hải quan

(HQ Online)- Những vấn đề như: Tờ khai khai trùng thông tin; tờ khai đã đăng ký nhưng chưa thông quan, người khai hải quan từ chối nhận hàng khi thực hiện Thông tư 39/2019/TT-BTC đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

Theo đó, trường hợp tờ khai khai trùng thông tin, đối với hàng hóa NK, theo quy định tại điểm I khoản 1 Điều 18 Thông tư 39 thì một vận đơn phải được khai trên một tờ khai NK; trường hợp một vận đơn khai cho nhiều tờ khai hải quan thì người khai hải quan phải thực hiện tách vận đơn theo hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục II của Thông tư.

Trường hợp người khai hải quan đăng ký nhiều tờ khai hải quan cho cùng một lô hàng XK, NK (khai trùng thông tin tờ khai), quá 15 ngày kể từ ngày đăng ký, chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan rà soát các tờ khai, nếu xác định tờ khai NK trùng thông tin với tờ khai hải quan khác của chính DN thì thông báo cho DN để thực hiện hủy tờ khai trên hệ thống.

Đối với tờ khai hải quan đã đăng ký, nhưng chưa thông quan, người khai hải quan từ chối nhận hàng do hàng hóa không phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP), nếu người khai hải quan có văn bản đề nghị hủy tờ khai hải quan NK đã đăng ký nhưng người khai hải quan từ chối nhận hàng do gửi nhầm (trừ hàng hóa là phế liệu hoặc hàng hóa của DN đang được cơ quan hải quan, cơ quan chức năng xác định có hành vi vi phạm pháp luật hải quan), kèm chứng từ chứng minh việc gửi nhầm hàng thì trong thời hạn 8 giờ kể từ khi nhận được đề nghị của người khai hải quan, chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai kiểm tra, xác minh nội dung văn bản đề nghị, kiểm tra thực tế lô hàng và giám sát việc tái xuất. Trường hợp nơi lưu giữ hàng hóa khác với cửa khẩu xuất thì niêm phong hải quan, lập Biên bản bàn giao hàng hóa và thông báo bằng văn bản cho chi cục hải quan cửa khẩu xuất để giám sát việc XK; căn cứ kết quả xác định đã thực XK, chi cục hải quan nơi đăng ký tiến hành hủy tờ khai trên hệ thống.

Nguồn:baohaiquan

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh không bắt buộc phải là đại lý hải quan

(HQ Online)- Việc đăng ký tờ khai XNK trị giá thấp trên Hệ thống VNACCS đối với hàng vận chuyển qua cửa khẩu đường bộ vừa được Tổng cục Hải quan hướng dẫn đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 169 Express.

Theo Tổng cục Hải quan, tại Điều 3 Thông tư 191/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh, gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, địa điểm làm thủ tục hải quan gồm: Chi cục Hải quan cửa khẩu, Chi cục Hải quan quản lý địa điểm kiểm tra tập trung… Theo đó, hàng hóa của công ty gửi qua đường bộ từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát, Tây Ninh được thực hiện thủ tục hải quan tại chi cục hải quan cửa khẩu. Đây là hình thức mới phát sinh trên thực tế, do vậy hệ thống VACCS/VCIS chưa cho phép đăng ký tờ khai MIC/MEC qua cửa khẩu đường bộ.

Tổng cục Hải quan cho biết sẽ tiếp thu trường hợp của DN để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư 191/2015/TT-BTC nhằm tạo thuận lợi cho DN.

Bên cạnh đó, trả lời vướng mắc của DN về việc Công ty có phải bắt buộc phải được cấp mã số đại lý thủ tục hay không, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật Bưu chính 2010: “DN cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế được thay mặt người sử dụng dịch vụ bưu chính thực hiện các thủ tục XK, NK bưu gửi khi là đại diện hợp pháp của người sử dụng dịch vụ bưu chính”. Ngoài ra, theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 4 Thông tư 191/2015/TT-BTC người khai hải quan bao gồm DN chuyển phát nhanh. Theo đó, DN chuyển phát nhanh khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh của công ty không bắt buộc phải là đại lý hải quan.

Hiện nay, mã số tạm (gồm 13 chữ số 9999999999-998) được sử dụng trong hệ thống VNACCS/VCIS được áp dụng cho những đơn vị là đại lý làm thủ tục hải quan. Trường hợp, các DN chuyển phát nhanh không phải là đại lý làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan cấp mã khai báo riêng. Do vậy, khi hệ thống VNACCS của cơ quan Hải quan hoàn chỉnh chức năng đăng ký tờ khai MIC/MEC qua cửa khẩu đường bộ, công ty liên hệ với Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan) để được cấp mã khai báo riêng.

Nguồn:baohaiquan

Nâng chất quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp

(HQ Online)- Theo thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Hải quan và Hiệp hội DN Nhật Bản tại Việt Nam, định kì hàng tháng hai bên sẽ có những cuộc thảo luận về các nội dung vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan. Tại các buổi làm việc này, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hải quan sẽ trả lời cụ thể những vấn đề DN nêu…

Giải quyết vướng mắc của DN

Theo ông Hoàng Đình Trung, Phó Vụ trưởng Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan, mô hình hợp tác giữa Hải quan và Hiệp hội DN Nhật Bản có thể coi là mô hình mẫu- kênh đối thoại chính thức, hiệu quả, thiết thực giữa hai bên để Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai với các hiệp hội DN khác.

Tại buổi làm việc mới đây nhất, một số vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan đã được Hiệp hội DN Nhật Bản nêu ra, trong đó có vấn đề vướng mắc NK phế liệu. DN Nhật Bản thể hiện quan điểm không mong muốn phế liệu NK vào Việt Nam, tuy nhiên với những loại phế liệu NK dùng làm nguyên liệu sản xuất thì làm thế nào để NK, trong đó có phế liệu chưa có quy chuẩn.

Trả lời vấn đề DN nêu, đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan đã thông tin cho DN về diễn biến tình hình quản lý phế liệu NK, cũng như thông tin về Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành mới đây.

Về vướng mắc cụ thể của DN, đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan cho biết, đã nắm bắt được vướng mắc và trả lời Đại sứ quán Nhật Bản, theo đó phế liệu nhôm chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nên chưa đủ cơ sở để giải quyết thủ tục. Đối với mặt hàng có đủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Kiểm định hải quan tập trung tối đa đảm bảo thời gian kiểm tra phế liệu NK theo quy định. Trường hợp cố tính kéo dài thời gian sẽ bị xử lý theo quy định của Ngành. Đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan cũng hướng dẫn DN Nhật Bản gửi vấn đề vướng mắc cụ thể của DN đến đầu mối xử lý theo thẩm quyền.

Hình thức hợp tác trên của Tổng cục Hải quan với Hiệp hội DN Nhật Bản chỉ là một trong số các đơn vị, tổ chức mà Tổng cục Hải quan phối hợp hợp tác trong thời gian qua, nhằm đẩy mạnh quan hệ đối tác Hải quan-DN. Chẳng hạn với Liên minh Diễn đàn DN Việt Nam (VBF), Tổng cục Hải quan tổ chức định kỳ một quý/lần. Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng có các hoạt động hợp tác định kì với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và nhiều hiệp hội DN khác theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Hoạt động đối tác là công việc hàng ngày

Với mong muốn phát triển quan hệ đối tác Hải quan-DN và các bên liên quan ngày càng thực chất hơn nữa, mới đây, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác. Theo Tổng cục Hải quan, việc thực hiện quan hệ đối tác Hải quan-DN dựa trên các nguyên tắc: Minh bạch, công khai, tuân thủ pháp luật; Chủ động, tích cực, thường xuyên, gắn kết với công việc hàng ngày; Lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, hợp tác, đồng hành, tin cậy và cùng phát triển.

Trong Quyết định ban hành hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác Hải quan-DN và các bên liên quan vừa được Tổng cục Hải quan ban hành, nhiều nội dung mới, cụ thể giúp cơ quan Hải quan các cấp xác định được cách thức phát triển quan hệ đối tác. Theo đó, cơ quan Hải quan xây dựng quan hệ đối tác với cộng đồng DN gồm: DN XNK, DN cung cấp dịch vụ XNK, DN kinh doanh cảng, kho, bãi; DN vận tải; đại lý làm thủ tục hải quan; hiệp hội DN trong nước và nước ngoài.

Trong đó các đối tượng DN được phân chia thành các nhóm: Cộng đồng DN nói chung; nhóm DN trọng điểm; các DN tích cực hợp tác với cơ quan Hải quan; các DN ưu tiên; các hiệp hội DN, Phòng Thương mại và Công nghiệp… Để phát triển quan hệ đối tác, Tổng cục đưa ra 4 giải pháp gồm: Thông tin, tham vấn, tham gia, hợp tác.

Về thông tin: Cơ quan Hải quan cung cấp đến cộng đồng DN các thông tin hữu ích dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm giúp DN tiếp cận, nắm bắt, hiểu công việc của cơ quan Hải quan, pháp luật hải quan, từ đó sẵn sàng hợp tác, tuân thủ và thực hiện thuận lợi quy định pháp luật.

Về tham vấn: Cơ quan Hải quan trao đổi, thảo luận với DN và các bên liên quan đến tìm kiếm giải pháp tối ưu cho các vấn đề liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực hải quan, bao gồm: Các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, cải thiện điều kiện phục vụ, đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, hoàn thiện chính sách pháp luật hải quan.

Về tham gia: Cơ quan Hải quan tổ chức các chương trình, hoạt động với sự tham gia của DN nhằm thực hiện một công việc cụ thể từ đó góp phần cải thiện, nâng cao hiệu quả môi trường thông quan; hiệu lực, hiệu quả pháp luật hải quan.

Về hợp tác: Cơ quan Hải quan tổ chức các hoạt động hợp tác với DN để thực hiện một hoặc nhiều nội dung công việc đáp ứng nhu cầu hợp tác của các bên trên cơ sở đồng thuận, thống nhất giữa các bên.

Việc xây dựng và phát triển quan hệ đối tác được triển khai trên các nội dung: Hoàn thiện văn bản chính sách pháp luật; thực thi pháp luật; đổi mới, hoàn thiện phương thức quản lý của cơ quan Hải quan và DN; xây dựng sự hiểu biết, đồng thuận, đồng hành, hợp tác, tin cậy, cùng có lợi giữa hải quan và DN; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng DN.

Trong kế hoạch, Tổng cục Hải quan cũng phân định rõ nhiệm vụ phát triển quan hệ đối tác tại cơ quan Tổng cục cũng như tại các cục hải quan tỉnh, thành phố, các chi cục hải quan. Trong đó, tại Tổng cục, hoạt động đối tác tập trung vào nội dung mang tính tổng thể, chiến lược, có phạm vi ảnh hưởng rộng đến cộng đồng DN; Hoạt động đối tác hướng dẫn các tổ chức đại diện cho cộng đồng DN như: Hiệp hội DN, Phòng Thương mại và Công nghiệp… Còn tại cục hải quan tỉnh, thành phố, hoạt động đối tác gắn với nội dung thuộc phạm trù tổ chức thực hiện, trực tiếp liên quan đến hoạt động XNK tại địa bàn; hoạt động đối tác là công việc thường xuyên hàng ngày của đơn vị… Tại các chi cục, hoạt động đối tác cũng là công việc thường xuyên, hàng ngày và phải gắn trực tiếp với DN làm thủ tục tại đơn vị.

Nguồn:baohaiquan

Thẩm định bộ đề, chuẩn bị đánh giá năng lực công chức hải quan

(HQ Online)-Để chuẩn bị cho kì đánh giá năng lực CBCC hải quan-một trong những hoạt động thực hiện Kế hoạch đổi mới một số hoạt động quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm năm 2018, sáng 21/9, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định bộ đề đánh giá năng lực các lĩnh vực nghiệp vụ chính của Ngành.

Tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường nhấn mạnh, mục tiêu kế hoạch này là xây dựng một môi trường học tập trong ngành, có kiểm tra, có đánh giá, có đào tạo và tiến tới thí điểm dùng trong điều động, luân chuyển, bố trí sắp xếp CBCC.

Theo Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường, lợi ích của kế hoạch này chính là mỗi CBCC đều có cơ hội đào tạo, học hỏi và bổ sung kiến thức vào những công việc hiện tại và những công việc mới khi được luân chuyển; đồng thời, Tổng cục Hải quan sẽ có kế hoạch đào tạo CBCC chưa đạt yêu cầu.

“Mục tiêu là không để CBCC nào ở lại phía sau, trừ trường hợp không có ý thức, không chịu đào tạo, nâng cao, học hỏi thậm trí vẫn vi phạm kỉ cương kỉ luật hành chính, đương nhiên có những xử lý.”- Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

Để triển khai hoạt động đánh giá năng lực CBCC, việc hiện nay cần làm là hoàn chỉnh bộ đề đánh giá năng lực 6 lĩnh vực nghiệp vụ chính của Ngành (gồm: Giám sát quản lý, thuế XNK, chống buôn lậu, kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro, xử lý vi phạm).

Tại cuộc họp sáng nay, Hội đồng thẩm định bộ đề đã rà soát các nhóm câu hỏi theo từng lĩnh vực. Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường lưu ý các thành viên Hội đồng thẩm định, cần rà soát kỹ lưỡng, thận trọng toàn bộ câu hỏi và câu trả lời để đảm bảo chất lượng bộ đề, chất lượng kỳ đánh giá năng lực công chức không giữ chức vụ lãnh đạo của Tổng cục năm 2018.

Nguồn:baohaiquan

Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn hiểu sâu hơn chính sách thuế, hải quan

(HQ Online)- Chiều 17/9, Bộ Tài chính phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc và Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan với đại diện 250 DN Hàn Quốc tại các tỉnh phía Bắc.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai và ông Kim Do Hyon, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành và đại diện các vụ, cục thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan.

Cải cách mạnh mẽ thuế, hải quan

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam luôn ưu tiên chú trọng việc cải cách thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục về thuế, hải quan để tạo môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi cho các DN, tạo thuận lợi trong việc thực hiện các nghĩa vụ về thuế với ngân sách nhà nước. Trong đó, DN FDI của Hàn Quốc là thành phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, sử dụng khoảng trên 70 vạn lao động và đóng góp khoảng 30% tổng giá trị XK Việt Nam.

Thời gian qua Bộ Tài chính đã ban hành các thông tư hướng dẫn về thuế, hải quan kịp thời, đồng thời chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan rà soát và xây dựng các chương trình hành động cụ thể nhằm giảm bớt thủ tục hành chính và giảm thời gian nộp thuế, thời gian khai cho người nộp thuế, người khai hải quan, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, hải quan.

Tuy nhiên trong quá trình áp dụng các chính sách vào thực tiễn không tránh khỏi có khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, Bộ Tài chính sẵn sàng lắng nghe những ý kiến đóng góp từ phía các DN để tiếp tục hoàn thiện chính sách; đồng thời giải đáp các vướng mắc của các DN Hàn Quốc nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, tính đến nay, Bộ Tài chính đã tổ chức 11 kỳ hội nghị không chỉ để phổ biến các chế độ chính sách mới mà còn lắng nghe và giải quyết vướng mắc cho DN. Các vấn đề DN đặt ra còn giúp cơ quan quản lý hoàn thiện chính sách quản lý của mình.

Tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành chia sẻ, cơ quan Hải quan đã điện tử hóa nhiều khâu thủ tục, giúp giảm bớt thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, giúp DN rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, giảm bớt sự tiếp xúc trực tiếp giữa công chức hải quan và DN, hạn chế tiêu cực có thể xảy ra. Đồng thời cơ quan Hải quan cũng đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia nhằm giảm thời gian thông quan, tiết kiệm chi phí cho DN, phù hợp với sự phát triển của thương mại quốc tế.

Tại hội nghị, có 9 DN hỏi về 23 vấn đề liên quan đến chính sách, thủ tục thuế và hải quan như: Thuế XK, thuế NK; quy trình thủ tục hải quan; cấp C/O; ưu đãi thuế, chính sách thuế đối với DN đang được hưởng ưu đãi thuế… Một số DN đề nghị Bộ Tài chính cải cách theo hướng trong trường hợp DN được miễn thuế NK nguyên liệu theo như Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP khi thuê gia công bên ngoài cũng được miễn thuế NK.

Trao đổi với DN tại hội nghị, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ quy định tại Khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK; Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì trường hợp tổ chức, cá nhân NK hàng hóa để sản xuất hàng XK nhưng giao một phần hàng hóa cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công một hoặc một số công đoạn sau đó nhận lại sản phẩm sau gia công để tiếp tục sản xuất hoặc XK sản phẩm thì không đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa được miễn thuế theo quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP nên không được miễn thuế NK đối với phần hàng hóa NK đưa đi gia công.

Đại diện Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của DN và sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Một số vướng mắc về hạn mức và đơn vị quyết toán đối với việc bán hàng tại thị trường nội địa của DN chế xuất (EPE); những sản phẩm không lưu hành tại Việt Nam mà XK sang nước ngoài thì không cần phải đăng ký mã vạch; ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng… đều đã được đại diện Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế giải đáp cụ thể.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai:

Để các chính sách thực sự phát huy hiệu quả trong thực tế, thời gian tới, Bộ Tài chính hy vọng tiếp tục nhận được nhiều sự đóng góp thẳng thắn, xây dựng của cộng đồng DN Hàn Quốc đang đầu tư sản xuất kinh doanh tại Việt Nam nói riêng về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan của Việt Nam, nhằm tiếp tục cải cách, hoàn thiện theo hướng ngày càng minh bạch, cụ thể hơn, giúp người nộp thuế thực hiện chính sách thuế được đầy đủ, nhanh chóng và thuận tiện, góp phần khuyến khích đầu tư, khuyến khích XK, và phù hợp với thông lệ quốc tế, cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới của Việt Nam”.

Thiện chí tìm hiểu chính sách từ doanh nghiệp

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, Kim Do Hyon cho biết, quy mô trao đổi thương mại giữa Hàn Quốc và Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng qua từng năm, được lãnh đạo hai nước thống nhất đặt mục tiêu đạt 100 tỷ USD vào năm 2020. Đây được xem là vấn đề mà DN Hàn Quốc quan tâm hàng đầu. Nhất là trong xu thế hoạt động của DN được toàn cầu hóa nên môi trường kinh doanh, chính sách thuế, hải quan luôn được DN cân nhắc khi đầu tư. Đặc biệt, suốt nhiều năm qua Hàn Quốc giữ vững ngôi vị là nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam. Qua những kết quả trên có thể thấy mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước ngày càng trở nên gần gũi. Tuy nhiên, khi số DN Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam ngày càng tăng thì những khó khăn do chưa nắm bắt đầy đủ về các quy định, chính sách thuế và hải quan cũng không ngừng tăng theo.

“Với ý nghĩa như vậy, tôi cho rằng đối thoại thuế và hải quan dành cho các DN Hàn Quốc lần thứ 11 này là thiện chí thể hiện sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam đối với các DN Hàn Quốc, đồng thời đối thoại cũng đã đóng vai trò to lớn, góp phần phát triển mối quan hệ của hai quốc gia. Tôi mong rằng thông qua đối thoại lần này, các DN Hàn Quốc sẽ hiểu sâu hơn về các quy định, chính sách thuế và hải quan Việt Nam và giải quyết được những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hai lĩnh vực này”, ông Kim Do Hyon nhấn mạnh.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho rằng, thủ tục hành chính, chính sách thuế, hải quan luôn là mối quan tâm hàng đầu của DN. Việc tổ chức hội nghị hôm nay thể hiện rõ Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan luôn quan tâm và hỗ trợ tích cực các DN, xem đây là một phần quan trọng trong việc đưa chính sách vào cuộc sống.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh, với các chính sách mới về thuế, về hải quan được tóm lược tại hội nghị, các DN có điều kiện lắng nghe, tổng hợp để hiểu sâu hơn, giúp cho DN mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Nếu DN còn có vấn đề chưa được rõ, có thể trực tiếp hoặc thông qua kênh của Đại sứ quán, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI), hoặc Hiệp hội các DN Hàn Quốc (Korcham) tập hợp và gửi đến Vụ Chính sách thuế – Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan để được giải đáp kịp thời.

Nguồn:baohaiquan

Doanh nghiệp châu Âu quan tâm đến trị giá hải quan

(HQ Online)- Tại Hội nghị đối thoại giữa Cục Hải quan TP.HCM với DN châu Âu, các DN đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu và đã được hướng dẫn cụ thể.

Khoản nào phải cộng vào trị giá giao dịch?

Tại hội nghị đối thoại với Cục Hải quan TP.HCM, một số DN châu Âu nhập khẩu hàng hóa nêu: thời gian qua DN gặp nhiều vướng mắc liên quan đến việc xác định các khoản phải cộng vào trị giá giao dịch. Giải thích nội dung này, ông Nguyễn Quốc Toản, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thuế XNK – Cục Hải quan TP.HCM cho biết, nội dung này được quy định tại khoản 6, Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ. Trị giá hải quan hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên trên cơ sở áp dụng Hiệp định chung về thuế quan và thương mại hoặc theo các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên, không bao gồm chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩu nhập đầu tiên. Trường hợp các chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩu nhập đầu tiên đã bao gồm trong chi phí vận tải quốc tế hoặc đã bao gồm trong giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán thì được trừ ra khỏi trị giá hải quan của hàng hoá nhập khẩu nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

Bên cạnh đó, căn cứ công văn số 3581/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2018 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thì chi phí sau khi hàng hóa nhập khẩu đã bốc, dỡ từ tàu xuống cảng (cửa khẩu đầu tiên), sau đó phát sinh chi phí bao gồm C.I.C, D/O, vệ sinh container không phải là khoản phải cộng vào trị giá giao dịch nếu người nhập khẩu không ký hợp đồng với hãng vận chuyển hàng hóa.

Liên quan đến vấn đề gia công lại, thuê gia công cũng được các DN châu Âu quan tâm, nêu nhiều vướng mắc. Giải thích cho DN, Cục Hải quan TP.HCM cho rằng, căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, thì “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu” thuộc đối tượng được miễn thuế. Căn cứ Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ không quy định cho trường hợp DN nhập khẩu nguyên liệu, vật tư theo loại hình sản xuất xuất khẩu sau đó thuê gia công lại một vài công đoạn rồi nhận lại sản phẩm để xuất khẩu hoặc tiếp tục sản xuất để xuất khẩu. Tuy nhiên, DN lưu ý khi đăng ký loại hình nhập sản xuất – xuất khẩu: Cơ quan Hải quan chỉ xét miễn thuế khi DN có năng lực sản xuất, có đầy đủ năng lực nhà xưởng, công nhân và phải trực tiếp sản xuất. Đối với trường hợp thuê lại đơn vị khác gia công một phần sẽ không được miễn thuế.

Sử dụng tham vấn một lần

Liên quan đến trị giá hải quan đối với hàng nhập khẩu- một trong những nội dung các DN châu Âu luôn quan tâm và đặt nhiều câu hỏi trong những lần đối thoại, ông Nguyễn Quốc Toản cho biết, trị giá hải quan có nhiều đổi mới. Đó là, DN được quyền yêu cầu cơ quan Hải quan tham vấn 1 lần và sử dụng kết quả nhiều lần. DN không cần đến tham vấn. Hải quan sẽ tự kiểm tra và thông báo cho DN kết quả của thông báo tham vấn trước đó. Điều kiện để được áp dụng tham vấn 1 lần, đó là giá cả của hàng hóa mà DN nhập khẩu không thay đổi so với giống hệt, tương tự đã có kết quả tham vấn trước đó. Cùng với đó, trong thời hạn làm thủ tục, người khai hải quan có trách nhiệm đề nghị cơ quan hải quan áp dụng kết quả tham vấn của lần tham vấn trước cho các lần xuất khẩu, nhập khẩu tiếp theo thông qua hệ thống hoặc thông báo nghi vấn trị giá hải quan.

Trách nhiệm của cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra thông tin, dữ liệu và thông báo kết quả thông qua Hệ thống hoặc bằng văn bản (đối với trường hợp khai hải quan trên tờ khai giấy). DN chỉ đến tham vấn 1 lần (lần đầu), từ lần 2 trở đi DN không cần đến tham vấn mà chỉ cần yêu cầu Hải quan căn cứ Thông báo lần 1 để tính thuế cho lần 2 trở đi.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Toản cũng lưu ý các DN, cơ quan Hải quan sẽ bác bỏ giá khai báo của DN trong các trường hợp: Cơ quan Hải quan phát hiện hồ sơ khai báo là giả mạo, hồ sơ có sự mâu thuẫn; Cơ quan Hải quan chứng minh hồ sơ không thỏa mãn 1 trong 4 điều kiện của phương pháp trị giá giao dịch; DN không khai báo khoản cộng vào giá giao dịch; Nhà sản xuất thông tin cho Hải quan về giá khai báo của DN không đúng; Có đơn tố cáo mà cơ quan Hải quan xác minh là có thật.

DN đặc biệt lưu ý, khi cơ quan Hải quan nghi vấn và thông báo thời gian tham vấn, DN cần cố gắng sắp xếp và cử người (giấy ủy quyền của giám đốc) đến làm việc với Hải quan. Làm việc xong phải ký biên bản làm việc và nhận ngay biên bản tham vấn. Trong biên bản Hải quan sẽ kết luận ngay kết quả tham vấn và đưa ra mức giá tính thuế.

Hiệp hội DN châu Âu cho rằng, Đại lý hải quan hoạt động manh mún, yếu và không đồng bộ. Do vậy, các DN rất mong cơ quan Hải quan hỗ trợ về giải pháp, đồng hành và nâng cao vai trò của Đại lý hải quan để tăng cường tính tuân thủ pháp luật, minh bạch thông tin và hoạt động của đại lý hải quan hiệu quả hơn trong tương lai.

Ghi nhận kiến nghị của DN, ông Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng phòng giám sát quản lý- Cục Hải quan TP.HCM cho rằng, trong thời gian qua, cơ quan Hải quan đã quan tâm xây dựng và phát triển đại lý hải quan trong việc đào tạo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ đại lý hải quan và công nhận các đại lý hải quan. Cơ quan Hải quan cũng luôn xác định đại lý hải quan là “cánh tay nối dài” của cơ quan Hải quan trong việc làm thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa; giúp cơ quan Hải quan nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực hải quan. Chính vì vậy cơ quan Hải quan đã tạo mọi điều kiện để các đại lý hải quan phát triển. Tuy nhiên, việc phát triển đại lý hải quan không chỉ do cơ quan Hải quan tác động mà còn do chính các đại lý hải quan, cộng đồng DN và chính sách của Nhà nước tác động. Để phát triển đại lý hải quan một cách đồng bộ và vững chắc, đòi hỏi Nhà nước phải có một chính sách cụ thể, phù hợp; các DN phải thay đổi thói quen tự làm thủ tục hoặc làm thủ tục qua các công ty dịch vụ không đảm bảo chất lượng dịch vụ và các đại lý hải quan phải chứng minh năng lực, ưu thế của mình để các DN, cơ quan hải quan tin tưởng, đồng hành trong việc thúc đẩy phát triển các đại lý hải quan.

Nguồn:baohaiquan

Giải bóng đá giao lưu giữa Hải quan, Công an và Quản lý Thị trường TP.HCM

(HQ Online)-Ngày 24/8, 4 đội bóng thuộc 3 lực lượng gồm: Hải quan, Quản lý Thị trường và Công an TP.HCM đã tranh tài tại “Giải bóng đá tứ hùng” nhằm giao lưu, hướng tới phối hợp công tác ngày càng hiệu quả.

Các vận động viên tham dự là cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị: Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ – Công an TP. Hồ Chí Minh (PC46), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an TP. Hồ Chí Minh (PC45) và Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh.

Các vận động viên tham dự giải

Ông Đỗ Thanh Quang, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất- đơn vị đăng cai tổ chức giải chia sẻ: Trong thời gian qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đạt được nhiều thành tích trong công tác quản lý về lĩnh vực hải quan trên địa bàn sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, trong đó nổi bật là công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại. Những thành tích đó có sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn, như: Công an, Quản lý Thị trường…

Để tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa các đơn vị trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh kinh tế…, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức “Giải bóng đá tứ hùng” để các đơn vị có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 61 năm ngày thành lập lực lượng Quản lý thị trường (3/7/1957 – 3/7/2018); 73 năm ngày thành lập – Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2018) và kỷ niệm 73 năm ngày thành lập ngành Hải quan (10/9/1945 – 10/9/2018).

Sau nhiều vòng đấu loại, kết thúc giải đấu, PC45 giành chức vô địch, PC46 giành giải Nhì và Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất giành giải Ba. Giải đấu đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các đơn vị./.

Nguồn:baohaiquan

[Infographic] Khám phá tàu HQ 11-91-66 của lực lượng chống buôn lậu Hải quan

(HQ Online)-  Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa tổ chức Lễ Thượng cờ và công bố quyết định chính thức bàn giao tàu tuần tra HQ 11-91-66 cho Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực phía Bắc (Hải đội 1). Tàu HQ 11-91-66 có trang thiết bị hiện đại được trang bị cho lực lượng Hải quan, tương đương với tàu do lực lượng Cảnh sát biển đã trang bị.

© Bản quyền 2011 Báo Hải Quan

Tổng biên tập: Vũ Thị Ánh Hồng

Phó Tổng biên tập: Hoàng Anh Vinh – Nguyễn Chí Thành

Thư ký toà soạn: Nguyễn Mạnh Hùng

Giấy phép số: 26/GP-BTTTT, ngày 02-02-2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hải quan.

Nguồn:baohaiquan

Robot dự thi Robocon tại Ninh Bình được hỗ trợ thủ tục hải quan

(HQ Online)-Cuộc thi sáng tạo Robot khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ABU Robocon 2018), với sự tham dự của 18 đội tuyển đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, được tổ chức tại Ninh Bình, từ 25/8 đến 27/8. Những robot phục vụ cuộc thi sẽ phải thực hiện thủ tục hải quan như thế nào?

Để tạo điều kiện cho Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cuộc thi diễn ra tại Ninh Bình, Tổng cục Hải quan đã giao Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan Hải Phòng chỉ đạo các chi cục hải quan liên quan thực hiện thủ tục hải quan tạm nhập-tái xuất cho hàng hóa là robot phục vụ cuộc thi.

Cụ thể, thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập-tái xuất để phục vụ công việc trong thời gian nhất định thực hiện theo quy định tại Điều 54 Nghị định 08/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 27 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018).

Trường hợp lô hàng phải kiểm tra thực tế, Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện niêm phong hàng hóa từ cửa khẩu nhập đến Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình và bố trí cán bộ trực tiếp kiểm tra thực tế đối với lô hàng tại địa điểm này.

Chính sách thuế đối với hàng hóa tạm nhập-tái xuất thực hiện theo quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK và Luật Thuế giá trị gia tăng.

Đài Truyền hình Việt Nam chịu trách nhiệm bảo quản nguyên trạng hàng hóa, niêm phong hải quan trong trường hợp lô hàng được vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình và thông báo kế hoạch cho đơn vị làm thủ tục thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa.

Trước đó Đài Truyền hình Việt Nam-đơn vị đăng cai tổ chức cuộc thi ABU Robocon 2018 đã có văn bản gửi Tổng cục Hải quan về việc tạm nhập-tái xuất robot phục vụ cuộc thi.

Đài Truyền hình Việt Nam đề xuất được làm thủ tục tạm nhập-tái xuất đối với lô hàng với thời hạn tạm nhập trong vòng 3 tháng kể từ ngày tạm nhập và được miễn thuế NK và thuế VAT.

Hàng hóa được đăng ký tờ khai tạm nhập tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và/hoặc chi cục hải quan cảng Hải Phòng (nơi hàng về) và được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu về địa điểm tổ chức cuộc thi để phục vụ kiểm hóa.

Đài Truyền hình Việt Nam nhận trách nhiệm giữ nguyên trạng hàng hóa, niêm phong, vận chuyển đúng tuyến đường, địa điểm, cửa khẩu, thời gian đăng ký trong hồ sơ hải quan và thông báo, luân chuyển hồ sơ giữa chi cục hải quan cửa khẩu nhập với chi cục hải quan ngoài cửa khẩu.

Nguồn:baohaiquan

Nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh cho công chức ngành Hải quan

(HQ Online)- Đó là nội dung được đưa ra tại hội thảo góp ý tài liệu tiếng Anh giao tiếp mới chuyên ngành Hải quan và nâng cao phương pháp giảng dạy hiệu quả do Trường Hải quan Việt Nam tổ chức mới đây.

Đào tạo nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn cao, bản lĩnh nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm là một trong những yêu cầu thường niên của các bộ, ngành. Đặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước như hiện nay, ngành Hải quan cũng không nằm ngoài quỹ đạo phát triển của thời đại cùng với những yêu cầu cải cách hiện đại hóa và hội nhập quốc tế theo định hướng Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2020 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

Theo ông Nguyễn Đình Phiên, Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam, nhận thức được tầm quan trọng và nhu cầu cấp thiết của việc đổi mới công tác đào tạo trong đó công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh là không thể thiếu để hoàn thiện và nâng cao năng lực của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu công việc trong tiến trình hội nhập quốc tế. Vấn đề nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành Hải quan cũng đang được đặt ra một cách thường xuyên và nghiêm túc.

Đặc biệt, trước yêu cầu đáp ứng tối đa cho sự phát triển thương mại, đòi hỏi các cán bộ công chức hải quan đang thực hiện nhiệm vụ tại sân bay, cảng biển, các khu công nghiệp, các cửa khẩu… phải giao dịch với khách hàng bằng tiếng Anh, ông Phiên nói.

Được biết, năm 2011, Trường Hải quan Việt Nam đã biên soạn tài liệu đào tạo Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Hải quan để thực hiện đào tạo trong Ngành. Theo đó, từ năm 2013 đến năm 2015, Trường Hải quan Việt Nam đã tổ chức được 15 khóa đào tạo. Tuy nhiên, ngành Hải quan đã có nhiều thay đổi trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, trong khi tài liệu đào tạo được biên soạn năm 2011, dẫn đến việc thiếu cập nhật giáo trình…, gây ảnh hưởng chất lượng đào tạo.

Do vậy, năm 2016 Trường Hải quan Việt Nam biên soạn mới giáo trình Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Hải quan và đổi tên là Tài liệu đào tạo “Tiếng Anh chuyên ngành Hải quan”.

Công tác biên soạn đã được tiến hành với sự tham gia của các giảng viên Trường Hải quan Việt Nam, các giảng viên tiếng Anh kiêm chức giàu kinh nghiệm trong Ngành, các chuyên gia Úc và chuyên gia JICA. Nội dung đào tạo được cập nhật nhiều kiến thức chuyên ngành Hải quan như: Hệ thống VNACCS/VCIS, AEO, Advance Rulings; Các chuyên đề C/O, mã HS, trị giá hải quan, sở hữu trí tuệ, logistics và chuỗi cung ứng….; tài liệu yêu cầu kết hợp nhiều kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, các bài tập tình huống (Case study), đóng vai (Role play), trao đổi, thảo luận; giáo trình cũng đã bổ sung các sơ đồ, lưu đồ, mô hình thông quan… để đảm làm rõ các nội dung lý thuyết của bài giảng, ông Nguyễn Đình Phiên nhấn mạnh.

Đầu năm 2018, với mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, đáp ứng những yêu cầu đặc thù của ngành Hải quan, Trường Hải quan Việt Nam đã xây dựng Tài liệu Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành Hải quan mới tập trung nâng cao kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nghe nói, đàm thoại. Tài liệu được biên soạn bởi chuyên gia Anh ngữ cao cấp do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cử sang làm việc tại Trường Hải quan Việt Nam nhằm hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho ngành Hải quan.

Bà Alithea Mc Farlane, đại diện văn phòng tiếng Anh khu vực của Đại sứ quán Hoa Kỳ cho rằng, qua công tác phối hợp biên soạn tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Hải quan, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hy vọng sẽ phần nào giúp nâng cao năng lực tiếng Anh chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Hải quan nhằm xây dựng ngành Hải quan phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nguồn:baohaiquan