Đưa công tác kiểm tra chuyên ngành đi vào thực chất

(HQ Online)- Cơ quan Hải quan sẽ sử dụng các trang thiết bị, phương tiện hiện đại để kiểm tra lại tính chính xác trong khai báo của chủ hàng (chủng loại, phẩm cấp, chất lượng hàng hóa). Hiện Tổng cục Hải quan đang hoàn thiện đề án trình Chính phủ cho phép cơ quan Hải quan thí điểm thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu.

Nội dung trên do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình báo cáo trong buổi làm việc giữa Tổ công tác của Thủ tướng và các bộ, ngành liên quan đến công tác kiểm tra chuyển ngành diễn ra ngày 12/7.

Theo Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình, thời gian qua, việc xây dựng thể chế, chính sách, cắt giảm các danh mục quản lý chuyên ngành được các bộ, ngành triển khai khá tốt. Tất cả các yêu cầu cắt giảm đã được công bố công khai, có Nghị định, thông tư hướng dẫn cụ thể.

Tuy nhiên, làm thế nào để triển khai các quy định của các bộ, ngành vào thực tế? Cơ quan Hải quan phải kết nối được với kết quả của các bộ, ngành.

Trên thực tế, danh mục quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành đã có hướng dẫn cụ thể, nhưng mã HS, từng bảng biểu cần quá trình rà soát mất nhiều thời gian, công phu và các điều kiện về quy chuẩn, tiêu chuẩn cần phải được lượng hóa. Bởi cơ quan Hải quan bắt buộc phải chuẩn hóa thành các tiêu chí đưa vào các hệ thống tin học.

Vấn đề đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực, xã hội hóa để phục vụ hoạt động kiểm tra chuyên ngành, để triển khai các biện pháp, chính sách kiểm tra chuyên ngành vào thực tiễn, phải đầu tư thay đổi hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan phối hợp với các cơ quan kiểm tra chuyên ngành thành lập 10 địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung thí điểm. Tuy nhiên, do nhiều địa điểm chưa đem lại hiệu quả như kỳ vọng nên Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát, để đề xuất bỏ những điểm hoạt động không hiệu quả.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan nâng cấp Trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu thành Cục Kiểm định Hải quan chịu trách nhiệm kiểm tra Nhà nước về các mặt thủ tục hải quan. Trong đó sử dụng các trang thiết bị, các phương tiện hiện đại để kiểm tra lại tính chính xác trong khai báo của chủ hàng (chủng loại, phẩm cấp, chất lượng hàng hóa).

Bên cạnh đó, Cục Kiểm định Hải quan cũng đáp ứng ngay các dịch vụ kiểm tra chuyên ngành của các bộ, ngành. Tổng cục Hải quan đang hoàn thiện đề án trình Chính phủ cho phép cơ quan Hải quan thí điểm thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu.

Hiện nay, với vai trò là thường trực của Ủy ban quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, Tổng cục Hải quan tham mưu, đề xuất Chính phủ thông qua Nghị định về một cửa quốc gia, tạo thuận lợi thương mại và quản lý chuyên ngành. Theo đó, đảm bảo các hành lang pháp lý để thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành bằng phương pháp điện tử đưa công tác kiểm tra chuyên ngành đi vào thực chất.

Theo Nghị quyết 19, cơ quan Hải quan đề xuất giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, giảm số lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu.

Qua thống kê, số lô hàng chịu kiểm tra chuyên ngành chiếm 19,4% lô hàng phải kiểm tra, sau khi cắt giảm sẽ chỉ còn 10%. Do vậy, để cần thống nhất tiêu chí đanh giá mức độ cắt giảm của các bộ, ngành, cần phải xây dựng Hệ thống dữ liệu quốc gia về kiểm tra chuyên ngành.

Nguồn:baohaiquan

Đưa công tác phân tích, kiểm định hàng hóa XNK ở Lạng Sơn đi vào chiều sâu

(HQ Online)- Ngày 17/4, tại Lạng Sơn, Cục Kiểm định Hải quan và Cục Hải quan Lạng Sơn tổ chức ký quy chế phối hợp trong công tác phân tích, kiểm định hàng hóa XNK.

Tham dự có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng, cùng đại diện các sở, ban ngành trong tỉnh.

Chi cục Kiểm định Hải quan 6 tại Lạng Sơn đi vào hoạt động từ tháng 10/2017. Đây là đơn vị có chức năng, nhiệm vụ phân tích, phân loại, kiểm định hàng hóa XNK và kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Với chức năng đó, Chi cục Kiểm định Hải quan 6 đã được đầu tư đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất. Đặc biệt, hiện nay Chi cục đã được đầu tư một Trạm kiểm định di động VILAS phục vụ công tác kiểm định, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm một cách linh hoạt ngay tại cửa khẩu.

Theo ông Đỗ Văn Quang, Cục trưởng Cục Kiểm định Hải quan, hàng năm Cục Kiểm định Hải quan tiếp nhận xử lý hơn 18.000 mẫu, làm thay đổi khoảng 40% số mẫu khai báo, đảm bảo công tác thu đúng, thu đủ thuế. Quy định về hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại được quy định đầy đủ tại Quy chế kiểm định, phân tích ban hành kèm Quyết định 2999/QĐ-TCHQ ngày 6/9/2017.

Riêng đối với công tác kiểm định, đơn vị kiểm tra hàng hóa XNK bằng trang thiết bị kỹ thuật và các biện pháp nghiệp vụ để đối chiếu, xác định thực tế hàng hóa với nội dung khai báo hải quan và các nội dung theo quy định của pháp luật hải quan; xác định hàng hóa có đủ điều kiện XNK theo quy định của pháp luật chuyên ngành nhằm mục đích kiểm tra hải quan.

Ngoài ra Cục Kiểm định Hải quan cũng đang nỗ lực, chuẩn bị năng lực sẵn sàng tham gia công tác kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với một số hàng hóa XNK ngay tại cửa khẩu. Cục Kiểm định Hải quan đang xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục về việc thí điểm thực hiện kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa XNK tại cơ quan Hải quan, tới nay đề án đã trình Bộ Tài chính và đang trong quá trình tiếp thu ý kiến các đơn vị thuộc bộ, ngành.

Cục Kiểm định Hải quan cùng Cục Hải quan Lạng Sơn đã xây dựng quy chế phối hợp với nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật và tôn trọng chức năng, nhiệm vụ hai bên trong quá trình phối hợp; tăng cường trao đổi thông tin, đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời nhằm rút ngắn thời gian phân tích, kiểm định để thông quan hàng hóa theo quy định; giảm tối thiểu và thống nhất xử lý các vướng mắc phát sinh, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao hiệu quả, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK.

Ông Hoàng Khánh Hòa, Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, trong những năm qua hoạt động XNK hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn có sự phát triển đột biến. Thống kê số liệu năm 2016, Cục Hải quan Lạng Sơn gửi 895 mẫu hàng và năm 2017 là 947 mẫu và 3 tháng đầu năm 2018 là 167 mẫu hàng.

Thực tế trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về hải quan tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói riêng và toàn ngành nói chung, tình trạng DN khai báo sai mã số hàng hóa XNK còn nhiều và còn có trường hợp có tính chất gian lận thương mại. Do vậy, việc Chi cục Kiểm định Hải quan 6 đi vào hoạt động đã tạo thuận lợi cho DN trong việc cắt giảm chi phí đi lại, thời gian thông quan hàng hóa, hỗ trợ cho các chi cục hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn trong công tác phân tích phân loại hàng hóa đảm bảo nhanh chóng, chính xác, thuận lợi trong thực hiện phối hợp cung cấp thông tin nhằm đưa ra các quyết định đúng trong thực hiện quản lý nhà nước về hải quan. Đồng thời tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, công bằng, lành mạnh giữa các DN khi tham gia XNK qua địa bàn và chống gian lận thương mại đạt hiệu quả.

Với khối lượng hàng hóa XNK qua các cửa khẩu của Lạng Sơn ngày càng lớn, theo ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, việc Cục Hải quan Lạng Sơn và Cục Kiểm định Hải quan phối hợp thông tin nhằm tạo điều kiện tối đa cho hoạt động của DN trong XNK hàng hóa và để phân loại mã số để đảm bảo thu đúng, thu đủ, tránh thất thu cho NSNN là việc làm hết sức cần thiết. Cũng qua đó, nâng cao công tác chỉ đạo của ngành Hải quan trong việc phối hợp với các địa phương nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng, là tiền đề cho Chi cục Kiểm định Hải quan 6 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường cho rằng, kiểm tra chuyên ngành đang là vấn đề nhức nhối, làm tăng chi phí, thời gian thông quan và vận chuyển hàng hóa cho DN. Do đó, để đồng hành cùng DN, những năm gần đây Chính phủ có Nghị quyết 19/NQ-CP và năm 2018 có Nghị quyết 01/NQ-CP chỉ đạo tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho DN. Cùng với đó, ngành Hải quan đã và đang tập trung mọi nguồn lực, triển khai có hiệu quả máy móc, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại nhằm hỗ trợ tối đa, nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường mong muốn công tác phối hợp giữa Cục Hải quan Lạng Sơn và Cục Kiểm định Hải quan tiếp tục được gắn kết, phát triển và thu được nhiều kết quả tích cực trong công tác phân tích, phân loại, kiểm định hàng hóa XNK nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động XNK và chống buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Nguồn:baohaiquan