Hải quan TP.HCM còn phải thu ngân sách trên 40.000 tỷ đồng

(HQ Online)-Trong 4 tháng cuối năm 2018, Cục Hải quan TP.HCM còn phải thu hơn 40.000 tỷ đồng mới đạt được chỉ tiêu 108.000 tỷ đồng.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, tính từ đầu năm 2018 đến ngày 4/9/2018, đơn vị này thu nộp ngân sách nhà nước 67.824 tỷ đồng, đạt 62,8%. Trong 4 tháng cuối năm, toàn Cục còn phải thu hơn 40.000 tỷ đồng mới đạt được chỉ tiêu 108.000 tỷ đồng.

Phân tích của Cục Hải quan TP.HCM cho thấy rõ nguyên nhân khiến số thu của đơn vị giảm. Cụ thể, tính đến hết 8 tháng năm 2018, kim ngạch từ các dòng thuế FTAs đã giảm 6.200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017, ước cả năm 2018 sẽ giảm khoảng 10.000 tỷ đồng so với năm 2017; Thu ngân sách từ mặt hàng xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi giảm 5.600 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017.

Cục Hải quan TP.HCM ước thu ngân sách trong tháng 9/2018 đạt khoảng 9.000 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 9/2018, số thu của Cục Hải quan TP.HCM ước đạt 76.500 tỷ đồng, đạt 70,83% dự toán và đạt 97,22% so với cùng kỳ năm 2017 đạt 78.680 tỷ đồng.

Như vậy, để đạt được chỉ tiêu thu 108.000 tỷ đồng, trong Quý IV năm 2018, Cục Hải quan TP.HCM còn phải thu 31.500 tỷ đồng. Nếu tính 4 tháng, số còn phải thu trên 40.000 tỷ đồng./.

Nguồn:baohaiquan