101 thủ tục mới kết nối Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2018

(HQ Online)- Số lượng thủ tục kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) trong năm 2018 là số lượng nhiều nhất kể từ trước đến nay.

Hết năm 2018, cả nước có 148 thủ tục hành chính của các bộ, ngành kết nối NSW. Trong đó, riêng năm 2018 có tới 101 thủ tục được kết nối, trong khi từ năm 2017 trở về trước mới có 47 thủ tục.

Đặc biệt, từ sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Thúc đẩy NSW, Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và tạo thuận lợi thương mại” với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban chỉ đạo quốc gia về ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại, số lượng thủ tục kết nối tăng mạnh tới 95 thủ tục (thời điểm tổ chức Hội nghị vào tháng 7/2018 mới có 53 thủ tục được kết nối).

Về kết quả, cập nhật từ thời điểm triển khai (12/11/2014) đến hết năm 2018, có trên 1,8 triệu hồ sơ của khoảng 26 nghìn doanh nghiệp được xử lý qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Đến nay, nhiều bộ, ngành đã cơ bản hoàn thành kế hoạch kết nối của năm 2018. Trong đó, Bộ Giao thông vận tải- đơn vị có số lượng thủ tục nhiều nhất (87 thủ tục) nhưng cũng là bộ đầu tiên hoàn thành kết nối 100% thủ tục vào NSW từ ngày 1/12/2018.

Về thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, được triển khai chính thức từ ngày 1/1/2018 với việc kết nối, trao đổi C/O điện tử giữa Việt Nam với 4 quốc gia trong khu vực (Indonesia, Singapore, Thái Lan, Malaysia).

Trong năm đầu tiên thực hiện, Việt Nam đã nhận hơn 59.000 C/O từ các nước ASEAN và gửi gần 99.000 C/O sang các nước.

Theo Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, ASW, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 (ban hành theo Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ), hết năm 2019, triển khai các thủ tục hành chính thông qua NSW có số lượng giao dịch nhiều, tác động lớn tới hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức và người dân đạt ít nhất 80% tổng số các thủ tục hành chính đối với hàng hóa XNK, quá cảnh; người và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Nguồn:baohaiquan

98 thủ tục mới kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

(HQ Online)- Số lượng thủ tục mới kết nối từ đầu năm 2018 đến nay tăng mạnh, gấp hơn 2 lần so với số lượng từ năm 2017 trở về trước.

Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan, đến 24/12, có 145 thủ tục hành chính của các bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

5 thủ tục mới chính thức kết nối thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương.

Đáng chú ý, số lượng thủ tục kết nối trong năm 2018 lên đến 98 thủ tục, trong khi từ năm 2017 trở về trước mới 47 thủ tục được kết nối.

Đặc biệt, từ sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Thúc đẩy NSW, Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và tạo thuận lợi thương mại” với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban chỉ đạo quốc gia về ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại, số lượng thủ tục kết nối tăng mạnh tới 92 thủ tục (thời điểm tổ chức Hội nghị vào tháng 7/2018 mới có 53 thủ tục được kết nối).

Về kết quả, cập nhật từ thời điểm triển khai (12/11/2014) đến 7/12, có trên 1,7 triệu hồ sơ của khoảng 26 nghìn doanh nghiệp được xử lý qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Đến nay, nhiều bộ, ngành đã cơ bản hoàn thành kế hoạch kết nối của năm 2018. Trong đó, Bộ Giao thông vận tải- đơn vị có số lượng thủ tục nhiều nhất (87 thủ tục) nhưng cũng là bộ đầu tiên hoàn thành kết nối 100% thủ tục vào NSW từ ngày 1/12/2018.

Về thực hiện ASW, Cơ chế một cửa ASEAN được triển khai chính thức từ ngày 1/1/2018 với việc kết nối, trao đổi C/O điện tử giữa Việt Nam với 4 quốc gia trong khu vực (Indonesia, Singapore, Thái Lan, Malaysia).

Tính từ thời điểm triển khai đến 5/12, Việt Nam đã nhận gần 55.000 C/O từ các nước ASEAN và gửi gần 92.000 C/O sang các nước.

Nguồn:baohaiquan

Thực hiện Kế hoạch thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia: Nhiều chuyển biến tích cực

(HQ Online)- Hơn 2 tháng thực hiện Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 (ban hành theo Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ) và từ những cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ với một số bộ, ngành trọng điểm (Bộ GTVT, Bộ Y tế ngày 17/11, và tiếp tục với một số bộ, ngành trong thời gian tới), kết quả thực hiện đang có những chuyển biến mạnh mẽ.

Hàng chục thủ tục mới được kết nối

Ngày 1/12, 5 thủ tục cuối cùng của Bộ GTVT được kết nối NSW. 5 thủ tục mới được kết nối thuộc lĩnh vực đường bộ gồm: Gia hạn Giấy phép liên vận Việt- Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào; Gia hạn Giấy phép liên vận và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia; Gia hạn Giấy phép liên vận và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc; Gia hạn Giấy phép liên vận CLV đối với phương tiện của Lào và Campuchia tại Việt Nam; gia hạn Giấy phép vận tải đường bộ GMS và thời gian lưu hành cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS tại Việt Nam.

Như vậy, đến ngày 1/12/2018, Bộ GTVT là đơn vị đầu tiên của cả nước (ngoài thủ tục trong lĩnh vực Tài chính) hoàn thành kết nối NSW với tổng số 87 thủ tục. Đáng chú ý, Bộ GTVT cũng là đơn vị đầu tiên thực hiện NSW vào năm 2015. Việc hoàn thành kết nối 5 thủ tục cuối cũng giúp Bộ GTVT thực hiện đúng cam kết với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ- Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban chỉ đạo 1899) về kết quả thực hiện ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại, ngày 17/11.

Theo Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo 1899 (Tổng cục Hải quan), đến nay có 135 thủ tục được kết nối NSW. Số lượng này tăng thêm tới 82 thủ tục so với tháng 7/2018 khi tổ chức Hội nghị thúc đẩy NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại. Trong đó có 75 thủ tục mới của Bộ GTVT và 7 thủ tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hiện nay, nhiều bộ, ngành đã có thông báo tới Cơ quan Thường trực về việc kết nối các thủ tục mới trong tháng 12 này.

“Số lượng được các bộ, ngành thông báo lên đến hàng chục thủ tục mới”- một công chức Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này cho biết.

Một tín hiệu khả quan là hầu hết các bộ, ngành đã ban hành Kế hoạch hành động để thực hiện các nội dung trong Quyết định 1254/QĐ-TTg như: Tài chính; Giao thông vận tải; Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…

Rất cần nỗ lực lớn từ các bộ, ngành

Mặc dù đã có được những kết quả tích cực, nhưng trong tháng cuối của năm 2018 vẫn rất cần nỗ lực lớn từ các bộ, ngành. Bởi số lượng thủ tục mới kết nối tuy tăng mạnh, nhưng so với kế hoạch vẫn còn khoảng cách lớn.

Cụ thể, theo Kế hoạch hành động, năm 2018 các bộ, ngành phải kết nối 138 thủ tục mới. Để hoàn thành, trong tháng 12/2018, các bộ, ngành còn phải kết nối 56 thủ tục. Một điểm đáng chú ý khác, dù số lượng kết nối vừa qua nhiều nhưng thực tế chỉ tập trung ở 2 bộ như đề cập ở trên.

Sự chậm trễ thời gian qua do một số bộ, ngành còn thiếu quyết liệt và khẩn trương trong triển khai NSW. Nhiều văn bản, đôn đốc, đề nghị phối hợp của Cơ quan Thường trực (Tổng cục Hải quan) gửi tới các bộ, ngành thường chậm được trả lời, phản hồi và Cơ quan Thường trực phải nhắc lại bằng văn bản nhiều lần.

Mặt khác, chỉ trong 6 tháng cuối năm 2018, số lượng thủ tục hành chính triển khai mới theo Kế hoạch tại Quyết định 1254/QĐ-TTg là rất lớn (138 thủ tục), gấp hơn 2,6 lần so với số lượng thủ tục hành chính (53 thủ tục) đã được thực hiện từ năm 2014 đến tháng 7/2018…

Theo thông tin mới nhất từ Cơ quan Thường trực, tính đến ngày 8/11/2018, có 1,6 triệu hồ sơ của hơn 24.900 doanh nghiệp thực hiện qua NSW.

Đối với ASW (được triển khai chính thức từ ngày 1/1/2018 thông qua trao đổi C/O điện tử giữa Việt Nam với 4 quốc gia: Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan), tính hết 31/10, tổng số C/O Việt Nam nhận từ 4 nước là 48.950; tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 81.101.

Đáng chú ý, phát biểu tại Hội thảo “Thuận lợi hóa thương mại: Thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ trong Cách mạng công nghiệp 4.0 tham gia chuỗi giá trị toàn cầu” (ngày 21/11 tại Hải Phòng), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành cho biết: Triển khai ASW ước tính giúp tiết kiệm hơn 2,4 triệu USD chi phí chuẩn bị hồ sơ cho hàng nhập khẩu và hơn 4 triệu USD với hàng xuất khẩu.

Nguồn:baohaiquan

Kiến nghị gỡ vướng thực hiện Cơ chế một cửa đường hàng không

(HQ Online)- Nội dung được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) báo cáo, kiến nghị với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ- Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại, trong buổi làm việc mới đây của Phó Thủ tướng với bộ này.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật, ngày 26/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 43/2017/QĐ-TTg quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua NSW.

Tuy nhiên, hiện nay, Nghị định 27/2011/NĐ-CP (về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không) và Nghị định 102/2015/NĐ-CP của Chính phủ (về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay) đang còn hiệu lực, vì vậy, doanh nghiệp hàng không đang phải gửi các thông tin đến hai nơi, gồm: Cổng thông tin một cửa quốc gia và Cảng vụ hàng không. Điều này gây khó khăn, tốn kém cho doanh nghiệp.

Bộ GTVT kiến nghị, sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định thực hiện thủ tục hành chính thông qua NSW, ASW và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Trong đó, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Bộ GTVT tại các văn bản góp ý dự thảo Nghị định gồm: Bổ sung “Bản cân bằng trọng tải (Load of Sheet)” đối với tàu bay xuất cảnh/nhập cảnh; Bãi bỏ “Điều 8. Tiếp nhận và truyền thông tìn, dữ liệu API” của Nghị định 27/2011/NĐ-CP ngày 09/4/2011 của Chính phủ.

Về vướng mắc liên quan đến thông tin đặt chỗ hành khách, đại diện Bộ GTVT cho biết: Theo các Hiệp định vận chuyển hàng không mà Việt Nam ký với Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia thành viên EU không có quy định về việc cung cấp thông tin trước về hành khách (API) hoặc thông tin về đặt chỗ của hành khách (PNR).

Tuy nhiên, các hãng hàng không khai thác đi/đến Việt Nam (trong đó có hãng hàng không Air France – KLM) đều đang thực hiện bình thường các quy định về API của pháp luật Việt Nam cũng như theo các chuẩn mực quốc tế do Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) quy định

Mặt khác, quy định và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia trong lĩnh vực hàng không không có điều khoản nào ngăn cản việc yêu cầu các hãng hàng không nói chung và các hãng hàng không của các quốc gia thành viên EU nói riêng cung cấp thông tin PNR.

Được biết, khi làm việc với cơ quan chức năng của nước ta về NSW, các hãng hàng không thuộc EU có viện dẫn quy định của Liên minh châu Âu về quyền bí mật riêng tư của cá nhân, vì vậy, có thể có trường hợp các hãng hàng không thuộc khu vực này (EU) không gửi thông tin API và PNR cho cơ quan chức năng Việt Nam.

Trong khi đó, thông tin API và PNR là một trong những dữ liệu quan trọng trong quá trình thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

Liên quan đến Nghị định quy định thực hiện thủ tục hành chính thông qua NSW, ASW và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, trao đổi với phóng viên ngay 22/11, lãnh đạo Vụ Pháp chế (Tổng cục Hải quan) cho biết, dự thảo đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ và cơ quan chức năng đang lấy ý kiến các thành viên Chính phủ trước khi ban hành theo quy định.

Nguồn:baohaiquan

77 thủ tục mới kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

(HQ Online)- Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại, số lượng thủ tục kết nối NSW tăng mạnh những ngày gần đây.

 

Theo Tổng cục Hải quan, sau Hội nghị thúc đẩy NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại (ngày 24/7/2018) do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, việc triển khai NSW và công tác kiểm tra chuyên ngành của các bộ, cơ quan đã có sự chuyển biến rõ rệt và đạt kết quả tích cực.

Các bộ, ngành đã tích cực hơn trong việc phối hợp với Cơ quan Thường trực trong quá trình rà soát, thống nhất quy trình nghiệp vụ, chỉ tiêu thông tin, phát triển phần mềm, kết nối mạng để triển khai chính thức các thủ tục hành chính mới trên NSW.

Mặt khác, Bộ Tài chính đã tích cực thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực trong việc điều phối, đôn đốc các bộ, ngành triển khai NSW, ASW.

Cập nhật đến ngày 8/11/2018, 11 bộ, ngành đã triển khai 130 thủ tục hành chính trên NSW. Đáng chú ý, có tăng 77 thủ tục hành chính mới được kết nối từ sau tháng 7/2018.

Hệ thống NSW xử lý hơn 1,6 triệu hồ sơ của hơn 24.900 doanh nghiệp.

Về thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, ASW được triển khai chính thức từ ngày 1/1/2018 với việc kết nối, trao đổi C/O điện tử với 4 quốc gia trong khu vực (Indonesia, Singapore, Thái Lan, Malaysia).

Tính đến ngày 31/10/2018, tổng số C/O Việt Nam nhận từ 4 nước ASEAN là 48.950; tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là: 81.101.

Về thực hiện Kế hoạch hành động ban hành theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, theo Cơ quan Thường trực, Kế hoạch hành động của Chính phủ đề ra mục tiêu từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2018, triển khai mới 138 thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả làm việc và tình hình triển khai của các bộ, ngành, đến cuối năm 2018, Bộ Tài chính và các bộ, ngành sẽ nỗ lực triển khai thêm được khoảng 121 thủ tục (hiện đã triển khai được 77 thủ tục).

Như vậy, dự kiến đến hết năm 2018 hoàn thành 88% (121/138) so với mục tiêu nêu tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Với 17 thủ tục còn lại đang trong quá trình chuẩn bị, khó có khả năng hoàn thành trong năm 2018 mà sẽ triển khai đầu năm 2019.

Nguồn:baohaiquan

Cần Thơ: Vướng mắc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia về đường biển

(HQ Online)-Theo Cục Hải quan TP. Cần Thơ, trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh đối với phương tiện vận tải đường biển tại đơn vị đã phát sinh một số vướng mắc.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ tàu nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh trên hệ thống Emanifest đã được hãng tàu thông báo qua Cơ chế một cửa quốc gia tại đơn vị đã phát sinh 9 hồ sơ tàu tại đơn vị không hiển thị giấy phép “rời cảng, lệnh điều động” do Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ cấp tại mục “Kết quả bộ ngành” thuộc chức năng “Theo dõi trạng thái hồ sơ” mà chỉ hiển thị trạng thái “xác nhận hoàn thành thủ tục”.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Cảng vụ Hàng Hải Cần Thơ thì các trường hợp nêu trên đã được đơn vị này cấp giấy phép rời cảng, lệnh điều động và thao tác đầy đủ trên hệ thống.

Một vướng mắc khác liên quan đến việc khai báo loại tàu trên hồ sơ xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh. Theo chỉ tiêu thông tin hướng dẫn khai báo “loại tàu” (type of ship) tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ Tài chính về việc ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu hàng không, đường biển, đường sắt và đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định 59/20189/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Có 6 loại tàu để khai báo. Chỉ tiêu này căn cứ vào hàng hóa khi giao nhận tại cảng xếp, dỡ hàng để khai báo loại tàu phù hợp qua cổng thông tin một cửa quốc gia.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của Cảng vụ Hàng hàng hải Cần Thơ khi khai báo loại tàu (kiểu tàu) phải căn cứ vào giấy chứng nhận phân cấp của phương tiện vận tải để khai báo (ví dụ theo giấy chứng nhận phân cấp là loại tàu hỗn hợp nhưng hàng hóa đang chở trên tàu thuộc loại hàng rời – dạng xá) nên Đại lý hãng tàu gặp khó khăn khi khai hồ sơ tàu xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Bên cạnh đó, các đại lý hãng tàu cũng phản ánh, trên Cổng thông tin một cửa quốc gia khi khai báo thủ tục hồ sơ tàu xuất cảnh, nhập cảnh thì tại tiêu chí “loại tàu” không thể hiện như quy định tại Thông tư số 50/2018/TT-BTC hướng dẫn (ví dụ không có các loại tàu như Tàu vận chuyển hàng rời- dạng xá, tàu vận chuyển hàng rời- dạng kiện và tàu vận chuyển hàng lỏng để hãng tàu lựa chọn).

Các vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan TP.Cần Thơ đã có văn bản báo cáo Tổng cục Hải quan đề nghị hướng dẫn, xử lý.

Nguồn:baohaiquan

Thêm 15 thủ tục kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

(HQ Online)- Tính đến 15/8/2018, đã có 11 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) với 68 thủ tục hành chính,  trên 1,4 triệu bộ hồ sơ và trên 23.400 doanh nghiệp tham gia.

Riêng từ ngày 1/1/2018 đến 15/8, số hồ sơ đạt trên 510.000 bộ, với trên 5.400 doanh nghiệp tham gia.

Theo Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại, số thủ tục kết nối tăng thêm 15 so với tháng trước.

Liên quan đến thực hiện ASW, Việt Nam tiếp tục trao đổi chính thức Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D (C/O form D) với 4 nước: Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan; đồng thời, tham gia trao đổi thử nghiệm C/O form D với 3 nước (Brunei, Campuchia, Phillipines).

Trong thời gian tới, theo kế hoạch, Việt Nam sẽ triển khai kết nối kỹ thuật thử nghiệm trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN, chứng nhận kiểm dịch thực vật (ePhyto), chứng nhận kiểm dịch động vật (e-AH).

Đối với công tác ứng dụng CNTT nội ngành,Tổng cục Hai quan tiếp tục triển khai các hệ thống CNTT đáp ứng Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Đó là, Hệ thống quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu; Hệ thống kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai…

Bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho bãi trên phạm vi toàn quốc theo kế hoạch. Đến nay, Hệ thống đã triển khai tại 5 Cục Hải quan địa phương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu và Quảng Ninh.

Đối với triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), đến nay tổng số DVCTT đạt tối thiểu mức độ 3 trong lĩnh vực hải quan là 170/180 thủ tục (tương đương 94,4%), trong đó số DVCTT đạt mức độ 4 là 161.

Tổng cục Hải quan đang tiếp tục triển khai Đề án nộp thuế trực tiếp tại Cổng thanh toán điện tử 24/7, hiện đã ký kết với 21 ngân hàng thương mại phối hợp thu 24/7.

Nguồn:baohaiquan

10 nước ASEAN nhóm họp về Cơ chế một cửa tại Nha Trang

(HQ Online)- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành vừa ký quyết định tổ chức cuộc họp lần thứ 21 Ban chỉ đạo Một cửa ASEAN (ASWSC) từ 16 đến 22/9/2018 tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa).

Theo đại diện Vụ Hợp tác quốc tế (Tổng cục Hải quan), tham dự cuộc họp có đại diện của 10 nước thành viên ASEAN (gồm cả chủ nhà Việt Nam).

Nội dung cuộc họp lần này tập trung vào việc triển khai các lộ trình thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), nhất là các vấn đề kỹ thuật phục vụ kết nối, trao đổi thông tin giữa các quốc gia thành viên thông quan cơ chế một cửa.

Liên quan đến thực hiện ASW, từ ngày 1/1/2018, Việt Nam đã chính thức trao đổi thông tin C/O mẫu D điện tử với 4 nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và sử dụng chứng từ này làm căn cứ để áp dụng mức ưu đãi thuế quan theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

Cập nhật đến ngày 15/7, tổng số C/O Việt Nam nhận từ 4 nước nêu trên là 32.949 C/O. Tổng số C/O Việt Nam gửi tới 4 nước là 16.214 C/O.

Hiện nay, Việt Nam đang phối hợp với Brunei, Campuchia, Phillipines để thiết lập, kết nối hệ thống phục vụ trao đổi thí điểm C/O form D.

Đồng thời đang phối hợp với các nước: Thái Lan, Indonesia và Malaysia thiết lập hệ thống phục vụ trao đổi thí điểm tờ khai hải quan ASEAN…

Ngoài ra, Việt Nam cũng đang đàm phán để hoàn thiện các Nghị định thư về trao đổi thông tin kết nối với Liên minh kinh tế Á – Âu (EAEU); thống nhất các yêu cầu kỹ thuật và chuẩn bị xây dựng hệ thống để trao đổi thông tin tờ khai hải quan, chứng nhận xuất xứ.

Nguồn:baohaiquan

Sẽ đánh giá độc lập kết quả thực hiện Cơ chế một cửa của các bộ, ngành

Thiết lập cơ chế giám sát, báo cáo và đánh giá độc lập về kết quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) là 1 trong 5 giải pháp quan trọng trong dự thảo Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020, đang được Bộ Tài chính xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Thúc đẩy NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại” được tổ chức tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo và trình Thủ tướng ban hành Kế hoạch hành động trong tháng 8.

Kế hoạch hành động được xem là động lực để đẩy nhanh thực hiện NSW, ASW trong thời gian tới. Một nội dung quan trọng trong dự thảo nhận được nhiều sự quan tâm là giải pháp để thúc đẩy thực hiện các cơ chế một cửa. Theo dự thảo được Bộ Tài chính xây dựng, có 5 nhóm giải pháp quan trọng được đề cập.

Nhóm giải pháp thứ nhất là hoàn thiện cơ sở pháp lý và cải cách thủ tục hành chính. Đối với việc hoàn thiện cơ sở pháp lý với những nội dung trọng tâm là xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định thực hiện thủ tục hành chính thông qua NSW, ASW và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK.

Việc ban hành Nghị định sẽ tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc sử dụng, trao đổi chứng từ điện tử, hồ sơ điện tử đối với thủ tục hành chính trong nước và các nước, khối – cộng đồng kinh tế; tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan Chính phủ trên nền tảng Cổng thông tin một cửa quốc gia để phục vụ công tác quản lý nhà nước; đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc cung cấp dịch vụ công mức độ 4 thông qua NSW…

Nhóm giải pháp thứ hai, liên quan đến xây dựng, triển khai hệ thống CNTT. Theo đó, việc xây dựng và phát triển hệ thống CNTT phục vụ triển khai NSW, ASW sẽ hướng tới mục tiêu xử lý tập trung thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, trên nền tảng công nghệ tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 nhằm đáp ứng tiến độ triển khai theo cam kết của Chính phủ, tiết kiệm và đảm bảo hiệu quả đầu tư, tận dụng nguồn lực cũng như tăng cường khả năng bảo mật, an toàn thông tin.

Đồng thời sẵn sàng về mặt kỹ thuật để thực hiện ASW theo lộ trình và đảm bảo trao đổi, xử lý chứng từ thương mại với các nước, khối – cộng đồng kinh tế; giữa DN với DN nhằm tạo thuận lợi thương mại và tăng cường khả năng canh tranh quốc gia.

Một nội dung quan trọng khác trong nhóm giải pháp về CNTT là thí điểm thuê dịch vụ của bên thứ ba trong cung cấp các tiện ích cho cả DN và các cơ quan nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua NSW, ASW.

Nhóm giải pháp thứ ba là xây dựng và triển khai đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa XNK qua biên giới. Nhóm giải pháp này tập trung vào xây dựng và triển khai đề án tổng thể nhằm mục đích kết nối các cơ quan Chính phủ và các bên trong chuỗi cung ứng (bao gồm ngân hàng thương mại, bảo hiểm, DN xuất nhập khẩu và logistics…) liên quan đến các hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa XNK qua biên giới trên nền NSW, ASW.

Thực hiện mục tiêu trên cần hoàn thiện chính sách quản lý hoạt động thương mại điện tử qua biên giới đối với hàng hóa XNK; nghiên cứu, ban hành các thủ tục hành chính nhằm quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng XNK qua biên giới; thiết lập cơ chế thanh toán, bảo lãnh và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giao dịch và thương mại điện tử đối với hàng hóa XNK qua biên giới.

Nhóm giải pháp thứ tư, liên quan đến đào tạo, tuyên truyền và hỗ trợ. Nội dung quan trọng của nhóm giải pháp này là xây dựng tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện NSW, ASW; xây dựng cơ chế và tổ chức hỗ trợ người sử dụng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; xây dựng kế hoạch, triển khai đào tạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, DN về NSW.

Mặt khác, cần tổ chức hỗ trợ tốt cho các cơ quan, tổ chức, DN tham gia NSW; tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT ở các cơ quan quản lý nhà nước các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về CNTT; đào tạo, tập huấn cho công chức các bộ, ngành thực hiện xử lý thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia…

Giải pháp trọng tâm thứ năm, được đề cập là thiết lập cơ chế giám sát, báo cáo và đánh giá độc lập. Giải pháp này nhằm xây dựng và thiết lập cơ chế giám sát việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của các bộ, ngành theo chương trình, kế hoạch của Chính phủ thông qua việc công bố ấn phẩm về các báo cáo thường niên liên quan đến đo lường thời gian thực hiện các thủ tục hành chính và thông quan hải quan; đánh giá mức độ hài lòng của cộng đồng DN trong quá trình thực hiện các dịnh vụ công thông qua NSW.

Nguồn:baohaiquan

Doanh nghiệp mong các bộ, ngành sớm hoàn thiện cơ chế một cửa

(HQ Online)- Nguyên tắc trong cải cách thủ tục hành chính là hướng tới đổi mới phương thức làm việc của các cấp chính quyền, trong đó Cơ chế một cửa được xem là giải pháp tối ưu để nâng cao trách nhiệm giải quyết công việc.

Cơ chế một cửa là mô hình quản lý tiên tiến, hiện đại, tạo thuận lợi cho DN và người dân, giúp minh bạch hoạt động, rút ngắn thời gian làm việc và giảm thiểu chi phí, trong đó phải kể đến các chi phí không chính thức. Vì thế, các cơ quan, bộ, ngành đều đang nỗ lực thực hiện triển khai cơ chế này; VCCI cũng đã sẵn sàng và đã đạt được kết quả nhất định, với thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ không ưu đãi đi ASEAN (C/O mẫu B).

Với những nỗ lực trên, các DN sẽ có thêm động lực và niềm tin để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của DN, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy thương mại qua biên giới, đảm bảo yêu cầu hội nhập và hỗ trợ cho hoạt động XNK của Việt Nam.

Thay mặt cộng đồng DN Việt Nam, tôi rất hoan nghênh các bộ, ngành đã hoàn thành kế hoạch như mục tiêu đề ra; mong rằng, các bộ, ngành chưa hoàn thành phải lấy đó là mục tiêu phấn đấu và cố gắng tối đa, có sự phối hợp đồng bộ để giúp Cơ chế một cửa hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Nguồn:baohaiquan