Hải quan Khánh Hòa: Giải đáp cặn kẽ các vướng mắc cho doanh nghiệp

(HQ Online)- Tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp XNK trên địa bàn vào cuối tuần qua, lãnh đạo Cục Hải quan Khánh Hòa đã giải đáp cặn kẽ các vướng mắc của doanh nghiệp.

Lưu ý tránh bị tính thuế 2 lần

Trên 60 doanh nghiệp tham gia đối thoại trực tiếp, Cục Hải quan Khánh Hòa đã giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến khai bổ sung hàng hóa; hàng đóng chung container, khai báo định mức, các khoản phải cộng vào trị giá hải quan…

Trả lời câu hỏi của Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin về phí CIC, phí D/O khi khai hải quan có bao gồm thuế VAT không? Lãnh đạo Cục Hải quan Khánh Hòa cho biết, theo quy định, các khoản phải cộng vào trị giá hải quan hàng nhập khẩu khi kê khai hải quan không bao gồm thuế VAT. Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn 3585/TCHQ-TXNK ngày 21/6/2018 về chi phí vận tải và các chi phí liên quan đến việc vận chuyển liên quan gửi các hiệp hội và doanh nghiệp. Theo đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn “Các doanh nghiệp liên hệ cơ quan Thuế nội địa để được hướng dẫn cụ thể, đảm bảo thống nhất tránh bị tính thuế giá trị gia tăng hai lần ở khâu nhập khẩu và khâu nội địa”.

Trước kiến nghị của Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin về việc đính kèm 1 lần các chứng từ theo tờ khai gồm: hóa đơn, vận đơn, phí vận chuyển để giảm thời gian cho doanh nghiệp, Cục Hải quan Khánh Hòa cho rằng, hiện nay phần mềm khai báo của doanh nghiệp và hệ thống tiếp nhận của hải quan được thiết kế kẹp riêng từng loại chứng từ. Trong thời gian chờ nâng cấp, đề nghị công ty kẹp chứng từ theo quy định như hiện nay.

Công ty Cổ phần muối Khánh Hòa đặt câu hỏi, hàng đóng tại bãi container ở TP.HCM có được khai bổ sung số hiệu container, số seal theo mẫu số 31 phụ lục V Thông tư 38 như trước đây không? Giải thích câu hỏi này, lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan Khánh Hòa cho biết, căn cứ điểm a.5 khoản 2 Điều 20 Thông tư 39/2018/TT-BTC, công ty khai theo mẫu số 31/BKCT/GSQL thuộc Phụ lục II Thông tư 39/2018/TT-BTC (sửa đổi Phụ lục V Thông tư 38/2015/TT-BTC). Việc khai bổ sung được thực hiện tại chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày hàng hóa đưa qua khu vực giám sát hải quan.

Giải đáp vướng mắc của Tổng công ty Khánh Việt về khai báo định mức hàng sản xuất khẩu có nhất thiết phải khai nguyên liệu mua trong nước không? Đại diện Cục Hải quan Khánh Hòa cho rằng, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư 39/2018/TT-BTC, đề nghị Công ty khai nguyên liệu mua trong nước tại mẫu mẫu số 16/ĐMTT-GSQL Phụ lục số V ban hành kèm theo Thông tư. Trường hợp nguyên liệu mua trong nước có thuế xuất khẩu thì Công ty nộp thuế xuất khẩu cho phần nguyên liệu này.

Giải đáp vấn đề về phế liệu

Liên quan đến chính sách nhập khẩu phế liệu, Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam đặt câu hỏi, trước đây phế liệu phế phẩm khi tiêu thụ nội địa, doanh nghiệp kê khai với cơ quan Thuế nội địa. Theo Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định phế liệu phế phẩm nhập sản xuất xuất khẩu, gia công phải khai hải quan trước khi bán nội địa. Nếu doanh nghiệp vừa sản xuất hàng trong nước và hàng gia công, sản xuất xuất khẩu thì bản chất phế liệu phế phẩm như nhau nếu khai hải quan thì doanh nghiệp không thể tách nguồn phế liệu phế phẩm ra được, đồng thời làm tăng thủ tục hành chính so với trước đây.

Chia sẻ với doanh nghiệp, lãnh đạo Cục Hải quan Khánh Hòa cho biết, căn cứ Điều 64, Điều 71 Thông tư 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2018/TT-BTC, đề nghị Công ty thực hiện khai báo hải quan theo quy định. Công ty có trách nhiệm quản lý nguồn nguyên liệu cũng như phế liệu, phế phẩm. Việc kê khai thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính không làm tăng thủ tục hành chính so với trước đây.

Cũng vướng mắc liên quan đến nhập khẩu phế liệu, Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin cho rằng, thời gian gẩn đây toàn bộ tờ khai nhập khẩu phế liệu của doanh nghiệp đều bị phân luồng đỏ, vậy khi nào doanh nghiệp được giải quyết?

Trả lời câu hỏi của doanh nghiệp, Phó Cục trưởng Phan Thanh Sơn cho biết, Cục Hải quan Khánh Hòa đã báo cáo Tổng cục Hải quan về trường hợp luồng đỏ của công ty. Các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét, điều chỉnh phân luồng cho công ty. Cục Hải quan Khánh Hòa sẽ tiếp tục theo dõi và báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét, tháo gỡ cho công ty trong thời gian sớm nhất.

Tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa Phan Thanh Sơn cũng thông tin tới các doanh nghiệp, tại trụ sở Cục Hải quan Khánh Hòa và các chi cục hải quan đều có Tổ Tư vấn Hải quan – Doanh nghiệp để hỗ trợ giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp. Chính vì vây, khi phát sinh vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp kịp thời phản ánh đến Tổ Tư vấn Hải quan – Doanh nghiệp để được xem xét, hướng dẫn kịp thời.

Ông Sơn cũng lưu ý doanh nghiệp nên tham gia đầy đủ các buổi tập huấn liên quan đến lĩnh vực hải quan để nắm bắt thông tin, thực hiện cho chính xác. Trong thời gian qua, khi có văn bản mới liên quan đến lĩnh vực hải quan, Cục Hải quan Khánh Hòa luôn kịp thời niêm yết, hướng dẫn, tập huấn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua theo dõi các hội nghị tập huấn, một số doanh nghiệp tham gia chưa đầy đủ, lãnh đạo doanh nghiệp ít quan tâm dự tập huấn, chủ yếu cử nhân viên dự… sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa của doanh nghiệp do không nắm vững chính sách./

Nguồn:baohaiquan