Khăn tơ tằm Trung Quốc chưa đến 30.000/chiếc

(HQ Online)- Mức giá nhập khẩu trung bình của  mặt hàng khăn choàng, khăn quàng cổ, khăn choàng rộng đội đầu, khăn choàng vai, mạng che và các loại tương tự từ tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm (mã HS 6214.10) xuất xứ Trung Quốc chỉ rơi vào khoảng 1,3 USD/chiếc.

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, 9 tháng đầu năm 2017, cả nước nhập khẩu 4.460 chiếc khăn có mã HS 6214.10 xuất xứ từ Trung Quốc. Tổng trị giá kim ngạch 5.878 USD. Như vậy, tính bình quân mỗi chiếc khăn tơ tằm nhập khẩu từ quốc gia này chỉ vào khoảng 1,3 USD, tương đương gần 30.000 đồng.

Dữ liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy mức giá nhập khẩu mặt hàng trên từ Trung Quốc có sự biến động thất thường vài năm gần đây.

Cụ thể, năm 2015, cả nước nhập 3.763 chiếc, tổng trị giá kim ngạch 20.497 USD, tương đương gần 5,45 USD hay 123.000 đồng/chiếc. Trong khi đó, năm 2016, cả nước nhập khẩu 577 chiếc, tổng trị giá kim ngạch đạt 9.458 USD. Tính trung bình gần 16,4 USD/chiếc, hay 370.000 đồng/chiếc.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, ngoài mặt hàng khăn thành phẩm, nước ta còn nhập vải dệt thoi dệt từ tơ tằm hoặc từ phế liệu tơ tằm (mã HS 5007), tuy nhiên, trị giá kim ngạch cũng chỉ rơi vào vài triệu USD/năm (tính cả mặt hàng khăn mã HS 6214.10). Trong đó, năm 2015 đạt gần 4,1 triệu USD; năm 2016 đạt gần 2,33 triệu USD; và 9 tháng đầu năm nay đạt hơn 1,2 triệu USD.

Nguồn:baohaiquan