Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách đạt 7.060 tỷ đồng

(HQ Online)- Đến ngày 26/8, Hải quan Quảng Ninh đã thu ngân sách nhà nước đạt 7.060 tỷ đồng, đạt 117,68% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (6.000 tỷ đồng), đạt 74,32% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (9.500 tỷ đồng).

Số thu này tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 66,74% chỉ tiêu điều hành thu năm 2018 (10.580 tỷ đồng). Trong đó, riêng xăng dầu đóng góp 3.672 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 52% tổng thu.

Một số đơn vị số thu tăng cao so với cùng kỳ năm 2017 gồm Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái tăng 162%, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô tăng 142%, Chi cục Hải quan cảng Cẩm Phả tăng 161%…

Số thu qua khu vực biên giới đường bộ đạt 554,26 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2017 (chiếm 8%).

Tuy nhiên, thu qua khu vực cảng biển (trừ xăng dầu) lại giảm, chỉ đạt 2.822 tỷ đồng, bằng 97,93% so với cùng kỳ năm 2017 (chiếm 40%).

Những tháng cuối năm 2018, Hải quan Quảng Ninh đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu, chống thất thu.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo tình hình xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng có trị giá lớn, thuế suất cao làm thủ tục qua đơn vị, Hải quan Quảng Ninh yêu cầu các chi cục trực thuộc xây dựng kế hoạch thu ngân sách những tháng cuối năm sát, đúng với tình hình thực tế.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan nhằm nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp; chủ động, thường xuyên đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần tăng thu ngân sách.

Nguồn:baohaiquan