Hải quan Quảng Ninh còn cách chỉ tiêu thu ngân sách 30 tỷ đồng

(HQ Online)- Đến ngày 20/12/2018, Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách nhà nước đạt 9.970 tỷ đồng, đạt 166% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (6.000 tỷ đồng), đạt 99,7% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao (10.000 tỷ đồng).

Mới đây, Hải quan tỉnh Quảng Ninh đôn đốc các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo thu ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Cục yêu cầu các chi cục nắm chắc tình hình, kế hoạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có số thu lớn trong những ngày cuối năm để chủ động gặp gỡ, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đưa hàng hóa về làm thủ tục tại các cửa khẩu thuộc địa bàn tỉnh.

Đồng thời, thực hiện tốt quy trình nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi gian lận qua số lượng, chủng loại, xuất xứ và trị giá, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Hải quan Quảng Ninh cũng yêu cầu các Chi cục tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khâu nghiệp vụ, không để xảy ra hiện tượng gây phiền hà, sách nhiễu trong thi hành công vụ.

Năm 2017 Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách được 10.925 tỷ đồng, vượt 102,3% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (5.400 tỷ đồng), vượt 9,3% chỉ tiêu do UBND tỉnh Quảng Ninh giao (10.000 tỷ đồng).

Nguồn:baohaiquan