Hải quan Lạng Sơn: Triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại 19 kho, bãi

(HQ Online)- Trên cơ sở khảo sát, đánh giá hiện trạng và các biên bản làm việc của từng DN tham gia, Cục Hải quan Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu trong địa bàn triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại tất cả các kho, bãi hiện đang hoạt động trên địa bàn quản lý.

Theo kế hoạch, Hải quan Lạng Sơn sẽ triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho, bãi của 19 DN có hoạt động trên địa bàn.

Cụ thể: tại cửa khẩu Hữu Nghị có kho, bãi của Công ty TNHH Xuân Cương; cửa khẩu Cốc Nam có 4 kho, bãi của Công ty CP đầu tư kho bãi Cốc Nam Thiên Trường, Công ty TNHH Quang Tâm, Công ty CP sản xuất và XNK Đạt Phát; Công ty TNHH Thành Trung.

Cửa khẩu Tân Thanh có 6 kho, bãi của Công ty TNHH MTV Thịnh Vượng, Công ty CP dịch vụ vận tải quốc tế Việt Trung, Công ty TNHH Vân Sơn, Công ty TNHH TM Thuận Phát Lạng Sơn, Công ty CP đầu tư TM Thanh Phát và Công ty CP đầu tư và phát triển Thiên Lộc.

Cửa khẩu Chi Ma có 8 kho, bãi của Công ty CP đầu tư phát triển Thăng Long, Công ty TNHH Tuấn Minh, Công ty TNHH MTV Trần Quang Nghĩa, Công ty TNHH XD Vĩnh Long, Công ty TNHH MTV XNK TM Quang Phát, Công ty TNHH DV và XNK Hoàng Sơn, Công ty CP kinh doanh kho ngoại quan Bắc Kinh và Công ty TNHH Kim Phúc Hà.

Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, để triển khai thực hiện theo định hướng của ngành Hải quan đề ra, đơn vị đã yêu cầu các chi cục hải quan cửa khẩu tăng cường, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giám sát hàng hóa ra, vào, tồn đọng tại kho, bãi chặt chẽ, kho học, góp phần giảm thời gian giải phóng hàng, chi phí, giấy tờ, chi phí đi lại. Đồng thời, nâng cao tính tự động hóa của hệ thống công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ công tác kiểm tra, đối chiếu, đánh giá rủi ro, giám sát và kiểm soát tại đơn vị.

Theo đó, Hải quan Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị hải quan cửa khẩu phải triển khai đảm bảo tiến độ trước 30/9 đối với địa điểm kiểm tra tập trung và trước 30/11 đối với kho ngoại quan.

Cục Hải quan Lạng Sơn cũng yêu cầu các đơn vị hải quan cửa khẩu phổ biến kế hoạch đến CBCC thuộc đơn vị và các DN có liên quan. Đồng thời, chủ động phối hợp với các DN kinh doanh kho bãi thuộc địa bàn quản lý, tổ chức triển khai cài đặt phần mềm, kết nối hệ thống trước 20/9.

Đặc biệt, các đơn vị hải quan cửa khẩu cần phân công CBCC đôn đốc, kiểm tra triển khai tại các DN kinh doanh kho, bãi trong việc cài đặt phần mềm đầu cuối, đồng thời phối hợp với DN trong việc kiểm thử các chức năng sau khi kết nối thành công.

Nguồn:baohaiquan