Hải quan Lạng Sơn: Đề xuất có quy trình riêng cho cửa khẩu đường bộ để triển khai VASSCM

(HQ Online)- Để triển khai có hiệu quả Hệ thống quản lý hải quan tự động VASSCM, Cục Hải quan Lạng Sơn kiến nghị Tổng cục Hải quan tiếp tục xây dựng, bổ sung các quy trình nghiệp vụ phù hợp thực tế triển khai tại địa phương.

Chủ động kết nối với doanh nghiệp

Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, ông Lê Đức Thọ, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, triển khai mở rộng VASSCM, đơn vị đã chủ động, khẩn trương tổ chức trên tất cả các kho, bãi thuộc địa bàn quản lý; quán triệt, phổ biến đầy đủ các nội dung, kế hoạch triển khai VASSCM đến từng CBCC, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện. Đồng thời, Cục cũng đã hướng dẫn, tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng DN làm thủ tục XNK qua địa bàn tích cực tham gia, thực hiện; tổ chức hội nghị với các DN kho, bãi, cảng trên địa bàn, thông báo, phổ biến chủ trương, kế hoạch kết nối VASSCM với hệ thống của DN kinh doanh kho, bãi, cảng và đã được cộng đồng DN ủng hộ.

Đơn vị cũng đã làm việc với các đối tác cung cấp phần mềm đầu cuối phía DN; hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra các DN kinh doanh kho, bãi trong việc lựa chọn phần mềm đầu cuối đảm bảo các điều kiện kết nối với VASSCM; rà soát cấp tài khoản, phân quyền cho tất cả các CBCC trong dây chuyền giám sát khai thác, sử dụng và tác nghiệp trên hệ thống.

Ông Lê Đức Thọ cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại đã có 19/19 DN kinh doanh kho, bãi thuộc địa bàn quản lý cài đặt phần mềm phía đầu DN. Đơn vị đã triển khai kết nối chính thức hệ thống cho 4 địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK do Chi cục Hải quan Tân Thanh quản lý.

Cụ thể, đơn vị đã kết nối chính thức với Công ty Đầu tư Phát triển Thiên Lộc; Công ty TNHH Vân Sơn, Công ty Thuận Phát Lạng Sơn và Công ty Đầu tư thương mại Thanh Phát. Trong đó, Công ty Đầu tư Phát triển Thiên Lộc chính thức kết nối vào ngày 24/10/2018 và 3 DN còn lại kết nối chính thức vào ngày 25/10/2018.

Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, đơn vị cũng đã trao đổi và đề nghị DN khi khai báo thông tin tờ khai hải quan phải lưu ý khai báo số định danh hàng hóa cũng như khai báo “địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến” và “địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” cho tờ khai XNK.

Còn nhiều vướng mắc

Mặc dù Hải quan Lạng Sơn đã triển khai thực hiện kết nối với các DN kho, bãi trên địa bàn nhưng do đặc thù cửa khẩu đường bộ, hàng hóa XNK được vận chuyển trên các phương tiện vận tải (ô tô), không có vận đơn, do vậy không có thông tin hàng hóa trên phương tiện vận tải chở vào kho, bãi đã khiến cho cả cơ quan Hải quan và DN kinh doanh kho, bãi đều không có thông tin hàng hóa để so sánh với thực tế hàng hóa xếp dỡ.

Hàng hóa NK vận chuyển bằng phương tiện vận tải (ô tô Trung Quốc) vào kho, bãi phía Việt Nam để làm thủ tục NK, xếp dỡ, sang tải… thường tập trung vào thời điểm từ 13 giờ đến 17 giờ hàng ngày với số lượng khoảng từ 300 đến 700 xe/ngày khiến cho DN kinh doanh kho, bãi gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập, cập nhật dữ liệu vào hệ thống. Bên cạnh đó, do không có nguồn thông tin trước về phương tiện nên khi hàng hóa vào đến cửa khẩu mới thu thập được thông tin khiến DN kinh doanh kho, bãi không chủ động trong việc xây dựng kế hoạch vận hành, khai thác, dẫn đến ách tắc tại khu vực cửa khẩu, ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian thông quan hàng hóa của DN.

Mặt khác, do nhận thức chưa đầy đủ vai trò và tầm quan trọng của việc triển khai VASSCM, việc quản lý hàng vào, hàng ra theo dõi chưa chặt chẽ, trình độ nhân viên được giao vận hành, triển khai hệ thống chưa được đào tạo đầy đủ, còn hạn chế, lúng túng khi thực hiện các thao tác, nghiệp vụ trên hệ thống, do đó khó khăn khi triển khai VASSCM tại Lạng Sơn vẫn còn chồng chất- đại diện Hải quan Lạng Sơn nhấn mạnh.

Do đó, để triển khai VASSCM có hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động XNK tại cửa khẩu, Cục Hải quan Lạng Sơn cho rằng, cần xây dựng quy trình phù hợp với đặc thù cửa khẩu đường bộ, quy định chủ hàng hoặc người NK phải khai báo thông tin hàng hóa trước khi hàng hóa đến cửa khẩu.

Đặc biệt, để có cơ sở thu thập, xử lý thông tin hàng hóa phục vụ công tác giám sát hải quan, Hải quan Lạng Sơn kiến nghị Tổng cục Hải quan cần xây dựng biểu mẫu để chủ hàng hoặc người NK khai báo trước trên hệ thống một cửa quốc gia (quy định cụ thể thời gian khai báo trước), thông qua việc tích hợp khai báo ngay tại phần mềm phía đầu DN đang khai tờ khai hải quan hiện nay (các chỉ tiêu thông tin nhập vào tương tự như thông tin e-Mannifest). Từ đó thông tin được chia sẻ cho DN kinh doanh kho, bãi làm cơ sở thông tin đầu vào của lô hàng.

Hải quan Lạng Sơn cho rằng, nếu có các phần mềm, quy trình này sẽ giải quyết vấn đề ách tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu, góp phần giảm thời gian thông quan hàng hóa. Trong đó, DN kinh doanh kho, bãi cũng chủ động trong việc xây dựng kế hoạch vận hành, khai thác, giảm chi phí, nâng cao năng lực quản lý giám sát hàng hóa vào, ra, tồn đọng tại kho, bãi.

Nguồn:baohaiquan