Hải quan Hà Tĩnh sẵn sàng triển khai VASSCM tại 3 doanh nghiệp

(HQ Online)- Cục Hải quan Hà Tĩnh đã tiến hành làm việc và khảo sát mức độ sẵn sàng tại các 3 DN kinh doanh cảng, kho, bãi có lưu lượng hàng hóa XNK lớn, mức độ sẵn sàng về ứng dụng công nghệ thông tin cao để lựa chọn triển khai Hệ thống Quản lý hải quan tự động (VASSCM) trước, sau đó triển khai tại các DN còn lại theo lộ trình.

Cục Hải quan Hà Tĩnh đã tiến hành, rà soát, đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin của DN trong công tác quản lý hàng hóa ra, vào, tồn tọng tại kho, bãi, cảng. Theo đó, trước mắt đơn vị đã chọn 3 DN là: Công ty CP cảng quốc tế Việt – Lào; Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh và Chi nhánh xăng dầu dầu khí Vũng Áng đề tiến hành triển khai VASSCM.

Đồng thời, đơn vị cũng đã thông báo với các DN trên địa bàn về chủ trương, yêu cầu, kế hoạch kết nối hệ thống quản lý hải quan tự động với hệ thống của DN kinh doanh kho, bãi, cảng, địa điểm chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan.

Trao đổi với phóng viên Báo Hải qua, đại diện Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết, nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giám sát hàng hóa ra, vào, tồn đọng tại cảng, kho, bãi chặt chẽ, khoa học, góp phần giảm thời gian giải phóng hàng, chi phí, giấy tờ, thời gian đi lại cho DN theo định hướng của ngành Hải quan, Hải quan Hà Tĩnh, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra DN trong việc lựa chọn, xây dựng phần mềm đầu cuối nhằm đảm bảo kết nối với hệ thống VASSCM của cơ quan Hải quan.

Đồng thời, để việc triển khai Hệ thống VASSCM hoàn thành trước ngày 30/9/2018, đơn vị cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho các DN và công chức hải quan của đơn vị về chủ trương, định hướng, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung triển khai hệ thống VASSCM tại đơn vị.

Nguồn:baohaiquan