Hải quan BR-VT: Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về phế liệu nhập khẩu

(HQ Online)-Theo Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT), trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với phế liệu NK làm nguyên liệu sản xuất theo các quy định hiện hành, tại đơn vị đã phát sinh vướng mắc.

 

Cụ thể, liên quan đến quản lý, theo dõi phế liệu NK, cục Hải quan BR-VT cho biết, trong quá trình làm thủ tục NK phế liệu, khi tiếp nhận bản sao văn bản thông báo về lô hàng phế liệu NK để kiểm tra, thông quan theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư 41/2015/TT-BTNMT, tại đơn vị đã phát sinh vướng mắc.

Theo quy định tại Thông tư, thông báo gửi cho tổ chức, cá nhân và cơ quan Hải quan bằng bản fax hoặc thư điện tử. Tuy nhiên, thông báo cấp cho nhiều lô hàng, NK tại một hoặc nhiều Chi cục khác nhau, chỉ thể hiện khối lượng của từng lô hàng không thể hiện cụ thể số vận đơn, số container, số hợp đồng hoặc có tiêu chí để cơ quan Hải quan có cơ sở kiểm tra, đối chiếu với khai báo của DN trên tờ khai hải quan.

Về vấn đề này, Cục Hải quan BR-VT đã báo cáo Tổng cục Hải quan và đã nhận được công văn hướng dẫn của của Cục Kiểm soát ô nhiễm- Bộ Tài Nguyên và Môi trường (gửi kèm công văn của Cục Giám sát quản lý, Tổng cục Hải quan). Tuy nhiên, hướng dẫn của Cục Kiểm soát ô nhiễm – Bộ Tài Nguyên và Môi trường chưa rõ ràng.

Để đảm bảo quản lý chặt chẽ phế liệu NK, tránh trường hợp DN lợi dụng văn bản thông báo để NK vượt số lượng cho phép, theo đề xuất của Cục Hải quan BR-VT: Trong văn bản thông báo, cơ quan Tài nguyên Môi trường bổ sung các tiêu chí về số vận đơn, số container, số hợp đồng… của từng lô hàng NK. Khi NK lô hàng đầu tiên theo Thông báo, Chi cục Hải quan được chỉ định tại nơi cấp phiếu theo dõi trừ lùi, trường hợp có nhiều Chi cục thì có văn bản thông báo phối hợp.

Một vướng mắc khác là việc đưa hàng về bảo quản trong thời gian chờ kết quả giám định. Theo quy định tại Thông tư 41/2015/TT-BTNMT: “Thủ tục kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường, kiểm tra thực tế lô hàng phế liệu NK để thông quan được thực hiện tại cơ quan Hải quan nơi cửa khẩu nhập”. Quy định này hiện nay tại đơn vị có 2 cách hiểu chưa thống nhất.

Theo cách hiểu thứ nhất, hàng hóa là phế liệu NK phải làm các thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập, không được chuyển cửa khẩu làm thủ tục tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu.

Với cách hiểu này, DN sau khi đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập mang hàng về bảo quản để chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành nếu đáp ứng được các quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP đã sửa đổi bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 38/2015/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Cách hiểu thứ 2 là, phế liệu NK phải lưu tại cửa khẩu để kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường, kiểm tra thực tế mà không được mang hàng về bảo quản.

Theo cách hiểu này, phế liệu phải lưu lại cửa khẩu sẽ phát sinh nhiều chi phí cho DN. Cục Hải quan BR-VT cho biết, trên địa bàn đơn vị quản lý đang tồn đọng số lượng lớn hàng hóa là phế liệu chưa được thông quan gồm 626 container sắt thép phế liệu, 76 container nhựa phế liệu và 27 container giấy phế liệu.

Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan BR-VT đã có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn để có cách hiểu thống nhất về quy định nêu trên. Đồng thời để tạo thuận lợi cho DN, Cục Hải quan BR-VT đề xuất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn đề thống nhất cách hiểu theo hướng cho phép DN mang hàng về bảo quản nếu đáp ứng điều kiện theo các quy định của pháp luật./.

Nguồn:baohaiquan