Dịch vụ vận tải đường bộ

HP Logistics chuyên cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng trong nước bằng đường bộ, đường sắt với tất cả các loại hàng: hàng lẻ, hàng nguyên Container, … bao gồm cả xếp dỡ, bốc  xếp.

  • Dịch vụ vận chuyển từ kho tới kho uy tín
  • Xây dựng các điểm nhận hàng
  • Dịch vụ vận chuyển hàng nặng, siêu trường siêu trọng, hàng nhạy cảm.
  • Dịch vụ vận chuyển hàng quá cảnh
  • Dịch vụ kho bãi và phân phối20160310_084832