Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan triển khai nhiệm vụ năm 2019

(HQ Online)- Ưu tiên mục tiêu thu NSNN, chống thất thu; tiếp tục cải cách hiện đại hóa, đi vào quản lý thực chất để tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại; xây dựng hệ thống quản lý hải quan hiện đại, đồng bộ, xuyên suốt; tăng cường kỷ cương, kỷ luật… là những định hướng nhiệm vụ năm 2019 mà Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai thực hiện.

Đây cũng là chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan tổ chức ngày 15/1/2019.

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả công tác Đảng năm 2018 trên các mặt: Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Qua đó cho thấy, trong năm 2018 Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Tổng cục trong lãnh đạo và chỉ đạo các cấp ủy, các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong đó, nổi bật nhất là kết quả thu NSNN (vượt hơn 11% dự toán thu), chuẩn hóa hệ thống quản lý hải quan…

Theo Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn, các đại biểu cần đưa ra ý kiến để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của năm 2018 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019, trong đó nhấn mạnh vào những nhiệm vụ quan trọng: Thu vượt chỉ tiêu NSNN 5%, hiện đại hóa hệ thống quản lý hải quan, tăng cường chống thất thu NSNN, siết chặt kỷ cương, kỷ luật.

Tại hội nghị, góp ý cho phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan, các ý kiến tham luận đều tập trung vào nội dung: Đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện, nâng cao hiệu quả quản lý hải quan, nâng cao kỷ luật hành chính trong thi hành công vụ, tập trung xây dựng lực lượng…

Ghi nhận những ý kiến đóng góp, phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho rằng, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan cần rút ra những bài học kinh nghiệm để phát huy những kết quả đạt được của năm 2018 cho việc thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2019. Theo đó, ngay từ những ngày đầu năm cần tập trung xây dựng các Nghị quyết, triển khai các kế hoạch cụ thể và giao nhiệm vụ theo từng nhóm vấn đề.

Theo Bí thư Đảng ủy, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng cục Hải quan, trước hết các chi bộ phải nâng cao năng lực quản lý, tập trung bố trí, sắp xếp CBCC theo năng lực công tác một cách hợp lý. Triển khai tốt phong trào thi đua, nâng cao trách nhiệm kỷ cương công vụ. Nâng cao quản trị nội ngành, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC.

Tổng cục trưởng nhấn mạnh, về nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019, ngành Hải quan tiếp tục thực hiện cải cách, hiện đại hóa hải quan đi vào thực chất, triển khai một cách sâu rộng để tạo thuận lợi thương mại. Tập trung xây dựng hệ thống quản lý hải quan đồng bộ, xuyên suốt. Năm 2019 phấn đấu không để xảy ra những vụ việc đảng viên bị xử lý, kỷ luật.

Đưa ra một số chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2019, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cho biết, năm 2019 Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm: Quyết liệt các giải pháp, phấn đấu thu vượt 5% dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 là 315.000 tỷ đồng; kiện toàn hơn nữa hệ thống quản lý hải quan bằng công nghệ thông tin để vừa tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, vừa nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính chủ động cho cơ quan Hải quan, cũng như tính tự động của hệ thống để cảnh báo; tăng cường kỷ cương, kỷ luật.

Nguồn:baohaiquan