173 xe ô tô biển 74LB được miễn thuế nhập khẩu

(HQ Online)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Quân Chính vừa ký văn bản gửi Ban Quản lý Khu Kinh tế, Cục Thuế, Cục Hải quan và Công an tỉnh về xử lý xe ô tô khu phi thuế quan.

Hiện tại, tổng số xe ô tô trong Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo phải kê khai thay đổi mục đích sử dụng là 173 chiếc.

Số xe này đã có thời hạn sử dụng từ 8-12 năm, giá trị xe còn lại rất thấp.

Văn bản nêu rõ, ngày 17/10, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 1371/QĐ-TTg về việc xử lý thuế xe ô tô khu phi thuế quan.

Theo đó, đồng ý miễn thuế nhập khẩu khi kê khai tờ khai hải quan thay đổi mục đích sử dụng đối với số xe ô tô của các doanh nghiệp tại Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo đã nhập khẩu trước tháng 9/2016 và thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan ban đầu.

Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Hải quan hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện thủ tục kê khai trên tờ khai hải quan thay đổi mục đích sử dụng theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Trị giao các ngành hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện việc chuyển đổi phương tiện mang biển số LB sang biển số thông thường theo quy định; Công an tỉnh thực hiện rà soát, thẩm định chất lượng xe ô tô để đăng ký lưu hành. Đối với phương tiện của các doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện để đăng ký lưu hành thì thực hiện thanh lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, tháng 6/2018, Cục Hải quan Quảng Trị có văn bản gửi Tổng cục Hải quan báo cáo vướng mắc liên quan đến xử lý xe ô tô khu phi thuế quan.

Theo Cục Hải quan Quảng Trị, căn cứ Quyết định số 219/1998/QĐ-TTg ngày 12/11/1998, Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg ngày 12/1/2005 của Thủ tướng Chính phủ thì Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo là khu phi thuế quan, các doanh nghiệp có dự án đầu tư vào khu vực này được mua xe ô tô miễn thuế nhập khẩu (mang biểm kiểm soát 74LB) để phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh (tại thời điểm nhập khẩu, xe ô tô mới 100%).

Tuy nhiên, kể từ 1/9/2016, thaeo quy định tại khoản 1, điều 4, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo không còn đủ điều kiện là khu phi thuế quan vì không được ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, đảm bảo điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan Hải quan và cơ quan có liên quan.

Thực hiện quy định này, nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo gặp vướng mắc vì phương tiện mang biển kiểm soát 74LB của doanh nghiệp phải chuyển đổi sang biển số thường để lưu thông.

Nguồn:baohaiquan